Zie het lam Gods

image

Vanmorgen lazen we in de kerk over Johannes de Doper die Christus noemt als het lam Gods. Vroeger zou ik dat allemaal erg paaps gevonden hebben. Die zin komt immers uit de misteksten. Tegenwoordig vier ik mijn geloof steeds meer en vaker in de Rooms Katholieke kerk. Bijna wekelijks hoor ik die woorden en zijn ze deel geworden van mijn intieme omgang met God. Toch stonden ze vandaag een eind van me af. Het leek theorie en theologie, maar waar ik zat, het was een grote vraag.

De pastoor legde uit waarin de zonde kan bestaan en waar het fout gaat in de wereld. Jezus heeft al die zonden op zich genomen en de wegen van Liefde weer begaanbaar gemaakt. Het bleef een beetje boven me zweven. Alsof het niet kon landen in mijn hoofd vol met eigen ideeën. De genade van God kan zo op je toe komen en je hart kan toch blind zijn.

Mijn hart werd geopend toen ik daarna ter communie ging. Dat Gods liefde zo groot is dat Hij telkens opnieuw bij me wil komen. Hij wil zich aan mij geven in brood en wijn. Hij geeft zich voor mijn redding. Dat verlicht het leven en met zoveel liefde valt alles wat je terneer drukt weg. Heel even begreep ik wat ik bedoel met mijn antwoord: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Het koor zong: Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Er viel een traan over mijn wangen. Hij wil er zijn uit liefde voor mij, voor mensen. Wow, wat een begin van de week, zo mooi!