Zachte krachten in de strijd

De wereld schreeuwt. Wereldleiders wijzen naar elkaar alsof het kleine kinderen zijn: hij is begonnen, dan mag ik ook met wapens spelen… De hardheid is aan de orde van de dag. Dreiging en terreur zijn normaal geworden. De aanslag in Barcelona schokte mij. Vorig jaar ongeveer rond deze tijd liep ik daar nog, op de Ramblas. Ik genoot van de zon, van een vakantie. Nu is diezelfde straat mikpunt van geweld. Waar zijn de zachte krachten waarmee mensen voor elkaar zorgen? Waar is datgene dat de wereld redden kan?

Niet meer zwijgen

Als normaal mens heb je geen invloed op de grote machten. Toch wil ik niet dat de wereld vol haat en dreiging zit. Het moet anders en daarom wil ik geen zwijger zijn. Maar ik weet dat ik de populisten evenmin wil overschreeuwen. Als het anders moet, dan moet het ook anders in mijn denken. Dat vraagt om bedachtzaamheid, om zelfreflectie en misschien wel om bekering. Me niet toevertrouwen aan de wereld, maar aan de zachte krachten van Gods Koninkrijk.

Mijzelf veranderen

Geweld begint zodra ikzelf iemand verkeerd behandel. Geweld begint als ik voordring op anderen. Geweld begint als ik niet uitkijk elk moment bij mij. Maar even zo goed beginnen acceptatie en liefde elk moment. Wanneer ik durf toe te geven schuld te hebben aan lijden en onderdrukking, door niet-faire producten te kopen is dat een aanzet tot meer geluk voor anderen. Als ik om vergeving vraag voor woorden die ik nooit had mogen zeggen, begint daar een verbeterde relatie. Als ik nu eens al mijn kracht daarop probeer in te zetten. Dan krijgen zachte krachten al iets meer de overhand.

Zachte krachten van Franciscus

Vrede en alle goeds! Met die groet ging Sint Franciscus de mensen tegemoet. Ik zou er graag nog liefde aan toevoegen. Als zit dat eigenlijk aan het goeds gekoppeld van Franciscus. Vrede, liefde en alle goeds! Het zijn zachte krachten aan het begin van een nieuwe wereld. Als alles wat we doen gebeurt met die wens voor de ander, dan hou je je eigenbelang wel binnen.

Gewoon proberen

Het kruis van Jezus’ liefde brengt ons bij het lijden van alle mensen.

Terwijl ik dit schrijf besef ik me hoe hondsmoeilijk het is. Die vervelende collega op zijn recht te laten komen, die kennis te laten uitpraten of het op te nemen voor iemand die je eigenlijk niet mag. Zachte krachten brengen dilemma’s met zich mee en loslaten waar het niet anders kan. Echte vrede is haast onmogelijk, zelfs in je eigen leefruimte. Liefde vraagt om offers en is absoluut niet zweverig of zachtzinnig. De ander alle goeds toewensen gaat soms ten koste van je eigen goed.

Maar een andere weg is er niet. Elk vraagstuk over waarom ik niet zou veranderen bedenk ik omdat ik bang ben voor mijn eigen kwetsbaarheid. De angst verdwijnt alleen als ik gewoon begin met opnieuw te kijken naar de ander en naar mijzelf.
Met volmondig te beamen dat iedereen, en dus ook ikzelf, de kracht heeft om uit liefde te beminnen. Dat jij en ik de vrede onder handbereik hebben. Als we het proberen en beginnen.