Waarom u de hele bijbel in een jaar zou moeten lezen

Lees de hele bijbel in het jaar. Twee jaar geleden deed ik dat ook al eens. Over die challenge schreef ik hier. Ook dit jaar ben ik op 1 januari weer begonnen bij de schepping. En inmiddels zit ik midden in de verhalen over de koningen van Israël. Het is weer een bijzondere reis die ik mag afleggen.

Waarom de reis opnieuw?

Als je elke zondag in de kerk zit, dan hoor je geregeld het evangelie van de zondagen, samen met de bijbehorende lezingen. Het is mooi op elkaar afgestemd, maar soms merk je dat je dingen mist. Ook bij het thuis lezen gebruik ik verder vaak het evangelie van de dag. Maar ook dan wil je wel eens wat meer de lijn van de totale bijbel te zien krijgen. Dan is het heel waardevol om van voor tot achter te lezen.

Levert het wat op dan?

Jazeker! Je volgt de weg van God met mensen heel nauwgezet. Doordat je elke dag een stukje leest gaat het verhaal van de mensen in de bijbel voor je leven. Het is alsof je deel wordt van de familie, die het volk Israël is. Eerst ga je op reis met de aartsvaders, daarna ga je de woestijn door en treft je het land Israël aan. Koningen gaan regeren, met alle geweld dat daarbij hoort. Maar je gaat begrijpen waar tradities, woordgebruik en bepaalde beelden vandaan komen. Beelden die ook in het evangelie zitten, maar net zo goed in onze taal van de eenentwintigste eeuw.

Is het niet enorm worstelen?

Sommige delen van de bijbel worden nooit heel leuk. Geslachtsregisters bijvoorbeeld of de enorme lappen wetstekst uit Leviticus of wat dacht u van de huisinrichtingsparagrafen van de tempel en het paleis van Salomo. Dus dat is soms enorm doorzetten. Maar het leert je ook zien wat belangrijk was voor de mensen van toen. Zij wilden dichtbij God zijn in alles wat ze deden. Van hun voorgeslacht, via hun architectuur, tot hun tempeldienst. De bijbelschrijvers willen met alles laten zien hoe God een rol in je leven kan spelen.

Dus?

Ik wil graag dat God een rol in mijn leven speelt. Hoewel mijn leven volledig anders is dan in bijbelse tijden, is het enorm inspirerend om te lezen hoe mensen in de tijd van de bijbel God in hun leven betrokken. Ik zie uit naar al die dagen van dit jaar die nog komen, zodat ik eind van het jaar al het mooie kan vertellen wat ik gezien en gelezen heb.