Waarom Pasen net begonnen is

De paaseitjes zijn alweer met fikse kortingen verkocht. In het kerkenwerk kijken we alweer stiekem vooruit naar Pinksteren. Toch is Pasen pas net begonnen. Het lege graf is net in ons leven. We moeten er wat mee.

Jezus is verschenen, ook aan jou?

Het lege graf brengt ons naar Jezus die is verrezen. Het brengt ons ook naar de verschijningen, zoals bijvoorbeeld aan de Emmaüsgangers. De mannen die Jezus ontmoeten, maar Hem pas herkennen als Hij het brood met hen deelt en hen de schriften uitlegt.
Het brengt ons bij de verschijning aan Thomas, die het allemaal niet durft te geloven. Pas bij het zien van Jezus’ wonden gelooft hij in de opstanding. Van wanneer durven wij ons eigenlijk toe te vertrouwen aan Jezus? Moeten wij daarvoor allerlei verschijningen hebben of spreekt de boodschap van Jezus leven al voor zich?

Wat betekent het om ons toe te vertrouwen?

Geloven in Jezus betekent geloven in de liefde. Dat houdt in dat we onze vooroordelen moeten laten varen. Dat we collega’s niet mogen of liever de buurman niet aankijken, mag geen reden zijn om ze niet in liefde te benaderen. Pasen betekent een open toekomst.Het mysterie van Pasen is niet alleen bevrijding voor jezelf. Het vraagt ons om anderen positief te benaderen, zodat wij hen een toekomst bieden. Door roddelen of kwaadsprekerij praten we mensen ongemerkt en ongewild een graf in. Dat mag niet de bedoeling zijn. We geloven toch in het lege graf?

Een nieuw begin!

Als we een brug slaan naar anderen is pas echt een nieuw begin mogelijk.

In de viering van de Paaswake zongen wij: “Hij is ons nieuw begin.” Het is de slotregel van het lied: “Ere zij God de Zoon”. Een nieuw begin is voor ons en voor ieder ander. Om het Pasen te laten worden zullen we iedereen een nieuw begin moeten gunnen. Niet alleen God heeft ónze zonden vergeven. Maar laten we dat ook proberen met de zonden van anderen. De irritatiepunten die wij aan andere over houden, of wat ze ons aangedaan hebben. Als we telkens opnieuw een brug proberen te slaan naar de ander kan het écht Pasen zijn. Dus niet alleen op twee dagen in het jaar, maar ons hele leven.