Vol vuur, een nieuw begin

Yardanit_00002 Gedoopt zijn is opnieuw mogen beginnen, telkens weer.
Op de zondag na Driekoningen wordt de doop van de Heer gevierd.
Dit jaar springen de woorden van Johannes de Doper voor mij eruit: Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 
Als christen mag ik mij gedoopt weten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God wil een vuur in mij losmaken.

Yardanit_00006
Het vuur in mijn leven brandt voor God en mensen. Zoals Johannes vooruitwijst naar Jezus, die na hem komt, zo wil ik wijzen op God. Aan Hem heb ik te danken wie ik ben. Van Hem krijg ik alles wat mij wordt gegeven. Johannes maakt me er weer alert op. Het gaat niet om mensen, maar om de Eeuwige.

Bij iedereen krijgt dit besef op een andere manier vorm – In het oude Israël waren en schriftgeleerden, priesters en profeten. Johannes is niet een van dezen, niet aangesteld door welk wereldlijk gezag of instituut dan ook. Hij is gegrepen door Gods Liefde, en wil wijzen op Jezus die ons daadwerkelijk brengt bij onze Schepper.

Zo aan het begin van dit jaar hoor ik Johannes praten en vraag me af waar mijn weg zal liggen. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik de Eeuwige enorm dankbaar ben voor alles wat er op mijn pad gekomen is. Dat ik wil getuigen in alles wat ik doe. Niet om hoog van de toren te blazen als christen: kijk mij eens. Maar gewoon door te laten zien: Leven met God is het mooiste dat er is!