Verscheidenheid geeft kleur

De Rooms-Katholieke Kerk is een kerk met een grote verscheidenheid aan gelovigen. Anders dan protestantse kerken, waar soms een enkel woord al kan leiden tot een kerkscheuring, heeft de RK vele soorten devoties en stromingen in zich. Ja zelfs meerdere manieren van vieren, van oosters, via latijn tot modern en in de volkstaal. Alles is te vinden in de Rooms-Katholieke kerk.

Verscheidenheid eerbiedigen

Een foto van de installatie van Gerard de Korte als Bisschop van Den Bosch. Foto: Omroep Brabant
Een foto van de installatie van Gerard de Korte als Bisschop van Den Bosch. Foto: Omroep Brabant

De gisteren aangetreden bisschop De Korte van Den Bosch sprak in zijn homilie over de verscheidenheid van de kerk. Hij ziet de kerk als een zoekende groep gelovigen, die allen Jezus willen volgen. Het is een groep die zeer gevarieerd is en bepaald geen eenheidsworst. Zo’n groep bij elkaar houden gaat niet wanneer er polarisatie optreedt. Het is alleen mogelijk als iedereen zich inzet voor eenheid. Bij een dergelijke eenheid moet de verscheidenheid gerespecteerd worden.

Verscheidenheid van Pinksteren

Vandaag werd in de kerken het verhaal van Pinksteren gelezen. In Jeruzalem waren vele mensen aanwezig. Allemaal Joods of vrienden van Joden, maar uit alle delen van de wereld. Een zeer gemengde groep. Toch hoorden zij allen in hun eigen taal het verhaal over Jezus. De apostelen spraken voor iedereen verstaanbaar.
Waar je ook in de wereld gelovig bent en wat voor achtergrond je ook hebt. Het zou mooi zijn als het verhaal van de wederopstanding en Gods liefde voor iedereen te begrijpen is.
Het zou mooi zijn als geloofsgemeenschappen kunnen spreken in woorden die de mensen in de buurt verstaan. Daarvoor moet je wel een verscheidenheid in de kerk hebben, anders bestaat het gevaar dat je alleen nog in je eigen jargon praat.

Verscheidenheid vieren

De regenboogvlag, symbool voor de verscheidenheid van seksuele voorkeuren.
De regenboogvlag, symbool voor de verscheidenheid van seksuele voorkeuren.

Durven we eigenlijk wel om ons heen te kijken? Durven we te zien dat andere mensen anders geloven dan wijzelf? En als we dat al zien, weten we dat dan op waarde te schatten en ervan te leren? Zelf merk ik dat ik geregeld in de verdediging schiet voor mijn eigen standpunten of andere standpunten als ouderwets of wereldvreemd af te doen.
Daar wil ik vanaf. Ik hoop dat de Geest mij, deze pinksterdagen, de openheid geeft om de wereld als nieuw te zien. Kleurrijk en verscheiden als ze is.