Uit oude dingen herschapen

Op dit moment ben ik bezig met het voorbereiden van een dienst over de Efezebrief. In het Woudt-Den Hoorn mag ik aanstaande zondag een avonddienst leiden. Dit heb ik nooit eerder gedaan. Het is een mooie gelegenheid om eens dieper stil te staan bij de brieven, waar die anders wat onder gesneeuwd raken. Het thema van de Efezebrief heeft veel te maken met samen kerk zijn. Met herschapen mens zijn in Christus en met de vrede en liefde van Christus.
Ik heb me hierdoor laten inspireren tot een nieuw gedicht. De foto is van een kerk die tegenwoordig te zien is, tussen de resten van het oude forum in de stad Rome.

Puin is de grond
oude muren zijn gevallen
mensen binnenstebuiten gekeerd.

Een nieuwe eenheid uit de delen
steunend in vertrouwen
dat de Ene hoeksteen draagt.

Geloven in dát fundament
bouwt op tot eeuwig leven.