Trouw blijven aan je kern en aan God

Zomaar langslopen bij een huwelijk, een paar jaar geleden in Londen.
Zomaar langslopen bij een huwelijk, een paar jaar geleden in Londen.

Trouw blijven aan wie je bent. Dát is misschien wel de lastige opdracht die iedereen in zijn of haar leven heeft. Trouw is een moeilijk begrip. Vroeger werd het je voorgeleefd, want bijna ieder getrouwd stel bleef tot de dood bij elkaar. Trouw blijven aan je partner was dan vaak wel een opgave, maar veel mensen deden het. Net zo goed als het lukte om je hele leven bij dezelfde kerk te blijven en dezelfde vrienden te houden. Trouw blijven was vanzelfsprekend.

Trouw blijven in deze tijd.

Kun je in deze tijd nog trouw blijven, daar waar zoveel mensen uit elkaar gaan. Trouw in een tijd dat men steeds van werkgever wisselt en waarbij een zuil eigenlijk helemaal niet meer van toepassing is? Waaraan kun je dan nog trouw blijven?
Het vraagt ons om even stil te staan bij wat trouw is. Trouw is geen loyaliteit ten koste van alles. Trouw heeft te maken met vertrouwdheid en betrouwbaarheid. Mensen zijn betrouwbaar als ze eerlijk zijn, maar ook wanneer alles wat ze doen in één lijn ligt met wie ze zijn. Wanneer iemand vanuit dezelfde waarden blijft leven en reageren. Dan is iemand betrouwbaar. Dat is ook de manier waarop je trouw kunt zien. Trouw is blijven leven uit wie je bent.

Wat is je kern?

Waaraan wil je dan precies trouw blijven? Wat is jouw kern?
Dat kan voor een ieder verschillend zijn. De ene persoon heeft openheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel. De ander heeft zelfontplooiing als diepste waarde. Weer iemand anders zal willen leven vanuit vergeving. Het zal bij iedereen tot een ander levenspatroon leiden en zo heeft ieder zijn eigen belangrijke waarde. Maar trouw blijven aan dat wat jou ten diepste drijft, dat zorgt dat je kunt worden hoe je bedoeld bent. Daarvoor moet je wel eerst op zoek naar die kern.

Trouw blijven onder druk.

Die kern, je diepste wezen, zal van buitenaf onder druk zijn komen te staan. Openheid kan in de knel komen als anderen je daarop proberen te pakken. Zelfontplooiing kan gaan lijden onder wat er door anderen van je wordt gevraagd. Vergeving kan een probleem worden als een naaste onrecht wordt aangedaan. Dan is het goed om je af te zonderen en in rust je af te vragen: Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn kern? Wat is mijn roeping?
De druk die je ervaart kan daardoor afnemen en je ziet weer waaraan je wil trouw blijven.

trouw blijven IEn als het even niet lukt?

Dan weet ik dat er Iemand is die trouw blijft tot ver na de dood. Dan weet ik dat er Iemand is waar ik altijd naar terug mag keren. Ook al heb ik het zo vaak geprobeerd, dan nog verloochen ik mijn eigen ik wel eens. Soms ben ik even niet mijzelf en daar heb ik dan enorme spijt van. Op zo’n moment zoek ik God in gebed. Het is een enorme overwinning om sowieso al in gebed te gaan, want zal Hij mij wel aannemen?
Maar als ik dan mijn verhaal uitspreek in gebed, blijft dat Hij trouw blijft tot in eeuwigheid. Trouw aan wie Hij is: volledige Liefde voor zijn schepselen en dus voor u en mij.

Daarom sluit ik graag af met die woorden die in protestantse erediensten gebruikt worden om een viering te openen.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen.