Thuis in gebed

St Mary Abbots in Londen, waar ik thuis kwam, vanuit de drukte van de straat, even bij God binnen zijn.
St Mary Abbots in Londen, waar ik thuis kwam, vanuit de drukte van de straat, even bij God binnen zijn.

Thuis zijn is een belangrijk iets in een mensenleven. Soms merk je ineens dat je ergens helemaal jezelf kunt zijn. Daar ben je thuis. Of misschien wel: bij diegene ben je thuis. Ik heb het bij mijn partner, bij mijn familie en bij goede vrienden. In de afgelopen tijd heb ik het ook steeds meer in gebed. Wanneer ik bid kan ik bij God helemaal mezelf zijn.

Het gevoel is op zich niet nieuw voor mij, maar ik kom er wel steeds meer bij terug. Toen ik jong was kende ik dat gevoel al. Bij God kun je in je gebeden alles neerleggen. Als het op school niet lekker ging, vertelde ik het aan mijn ouders, maar vooral ook aan mijn hemelse Vader. Het gaf me een gevoel van veiligheid en thuiskomen om het in gebed te brengen.

Ik  groeide op, kreeg steeds meer kennis en ging studeren. Ik ging steeds meer aan de wetenschap hechten en had minder contact met mijn gevoelsleven. Door alles wat er in mijn leven gebeurt keer ik nu langzaam terug naar mijn gevoel. Ik maak op een hernieuwde manier kennis met geloven en bij God komen.

Misschien moet ik zelfs wel zeggen dat ik ervaar dat ik niet naar God hóéf te komen. Hij komt naar mij, naar ons toe. God is aanwezig als je in de kerk bent. In het sacrament van de Eucharistie of het Avondmaal komt steeds opnieuw naar voren hoe Hij zichzelf aan ons geeft. Uit liefde.
God houdt van ons, God houdt van mij. Het is zo enorm bijzonder om dat te mogen ervaren.

Als ik bid, in de kerk, of gewoon in onze eigen gebedsruimte thuis ervaar ik Zijn nabijheid. Net als bij een goede relatie hoef je vaak niets te zeggen. De Ander begrijpt je, ook als je geen woord uitbrengt. Hij slaat een arm om je heen. Geen lange betogen of essays, maar weten: we zijn er voor elkaar. Dat bewustzijn is basis onder de relatie met een partner, maar ook onder de relatie met God.

Op zo’n moment kom ik thuis in mijn gebed. En het mooie is, dat thuis is niet gebonden aan een tijd of plaats. Het is niet alleen op zondagmorgen of alleen in een bepaalde kerk. Het kan overal. Zo kun je overal thuis zijn in gebed. Omdat God van je houdt en jij van Hem.