Zie het lam Gods

Vanmorgen lazen we in de kerk over Johannes de Doper die Christus noemt als het lam Gods. Vroeger zou ik dat allemaal erg paaps gevonden hebben. Die zin komt immers uit de misteksten. Tegenwoordig vier ik mijn geloof steeds meer en vaker in de Rooms Katholieke kerk. Bijna wekelijks hoor …

De Bron van mijn leven

God is de bron van mijn leven. Door Zijn liefde besta ik en leef ik. Mijn geloof is de kracht die mij drijvend houdt. Ik geloof in God die zo van mensen houdt, dat Hij naar ons toe is gekomen als een mens. Hij is niet hoogverheven, maar wil een …

Het sacrament als teken van Liefde

Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. Alles wat Hij deed, deed Hij uit liefde. Aan de ene kant lijkt dit enorm zwaar en dogmatisch, aan de andere kant is dat geheim wat niet is uit te leggen. Christus houdt van mij, veel meer dan ik aan kan. Als ik …

Gods liefde verbindt iedereen

Gods liefde gaat van generatie op generatie. De bijbel staat vol verhalen over mensen die zich laten leiden door Zijn liefde. In het Nieuwe Testament staat Jezus centraal. Hij liet zien hoeveel liefde God voor mensen heeft. De onvoorwaardelijke liefde van God voor mensen, kostte Jezus zelfs zijn leven. Bij …