Verschil in geloven is een enorm cadeau!

Zij hoorden hen spreken, ieder in zijn eigen taal. Dát vertelt het boek Handelingen over het eerste Pinksterfeest. Hoe verscheiden de groep mensen ook was daar in Jeruzalem. Ieder kon verstaan wat er over de grote daden van God werd verteld. Jouw eigen relatie met de Ene Mensen horen de …

Alleen jíj weet, waar je God kunt vinden.

Iedereen loopt met zijn smartphone te appen. Thuis is het gezinsleven verdwenen en kijkt men liever Netflix dan dat ouders en kinderen goede gesprekken voeren. Op straat kun je mensen groeten, maar in de grote stad kijkt men verbaast als je mensen beleefd goede morgen toeknikt. Waar kun je in …

Zekerheid in verandering

Zekerheid verdwijnt. Steeds sneller verandert ons leven. Wie zit er nog zijn hele leven bij dezelfde werkgever? Wie woont er nog decennia in hetzelfde huis? We willen groter, sneller, beter en daarbij nemen we risico’s. Met ons werk, ons bedrijf en ook in ons persoonlijk leven. Het leven is onrustig …

Klein leven

Zo wil ik leven, eenvoudig en klein, met twee lege handen een Koningskind zijn. (Nieuwe Liedboek 1007) Barmhartigheid heeft te maken met kleine dingen. Het is niet een actie van grote wereldleiders of een kerkelijke lobby. Barmhartig zijn kunnen we allemaal doen. In het nieuwe liedboek voor de kerken staat …

Het gezicht van barmhartigheid

Barmhartigheid is geen anoniem gebeuren. Het gebeurt als je de barmhartige persoon aan kunt kijken. Barmhartigheid doen is iets waarbij je om de ander geeft en niet op hem neerkijkt, maar hem of haar als gelijke behandelt. Hierbij is het werkwoord ‘zien’ fundamenteel. Pas als ik de ander zie kan ik me …