Veilig en vrij

Vrijheid is een breed begrip. Je kunt er van alles onder verstaan: vrij zijn om je godsdienst te belijden, je mening te geven, onderwijs naar keuze te volgen en ga zo maar door. In essentie raken die allemaal de kern van een grotere vrijheid. Namelijk vrij zijn om te zijn …

Geloven in kleur

Looft God, die ‘t leven aan ons deelt in tong en taal, in woord en beeld van aanvang tot in eeuwigheid in alle kleuren, wereldwijd. Jaren geleden kwam ik via-via deze liedtekst tegen. De kleuren waar dit lied over spreekt zijn de kleuren van verscheidenheid. God is de schepper van …

Zie het lam Gods

Vanmorgen lazen we in de kerk over Johannes de Doper die Christus noemt als het lam Gods. Vroeger zou ik dat allemaal erg paaps gevonden hebben. Die zin komt immers uit de misteksten. Tegenwoordig vier ik mijn geloof steeds meer en vaker in de Rooms Katholieke kerk. Bijna wekelijks hoor …

Zijn liefde overwegen in het hart

De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. De kerk wacht op de komst van haar Heiland. In deze tijd van mijn leven heb ik veel vragen over mijn weg met God. Hoe wil ik leven voor Zijn aangezicht en hoe wil ik Zijn liefde beleven. In mijn geloof groei ik …