Schilderen is leven geven

God had zich vast netzo gevoeld
schepper van een eigen wereld
van niets tot iets
enorm ontstaan uit de streken
van het lichtmakende penseel.

Wat prachtig om zo bezig te zijn
een atelier vol nieuwe werelden
een kwast om alles leven in te strelen

Dagen geleden, was er enkel duisternis
een man van licht was opgestaan
levend met een eigen karakter

de man had nooit bestaan
kwast en verf hadden hem verwekt
de schildersziel was zijn baarmoeder.

De schilder is bevallen.
Vader en kind maken het goed.