Prijs de Heer, ook in de hitte!

QumranEinGedi_00059Het is warm, overal hoor je mensen klagen over de hitte. En, toegegeven, ook ikzelf vind het behoorlijk warm de afgelopen dagen. Het kan toch niet goed zijn, zou je bijna denken. Vanmorgen werd ik wakker met de woorden uit de lofzang uit het morgengebed van de eerste zondag, Daniël 3.

Looft de Heer, vuur en hitte,
koude en warmte, prijst Hem.

Ik ben dankbaar voor de seizoenen die we hebben. Die maken immers dat alles aan gewassen kan ontluiken, groeien, bloeien, vrucht geven en sterven. En het jaar erna dezelfde cyclus mag beleven. Dat wij leven hangt af van de vruchten van de aarde.
Die vruchten hebben de warmte en de koude nodig. Ik denk ook aan Franciscus van Assisi, die in zijn Zonnelied zong:

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van Uw schepselen onderhoudt.

Zonder verschillende weertypes zouden wij niet kunnen leven. Dichtbij God leven en je weg met Hem gaan is dichter bij de natuur gaan leven. Dichter bij de natuurverschijnselen. En wanneer je nauw samenleeft met iets of iemand moet je rekening met hem of haar houden. Dat geldt in een relatie tussen mensen, in de relatie met God, maar ook in de relatie met de natuur. Franciscus spreekt de zon, het vuur, het water en de aarde steeds aan als broer en zus. Hij houdt van hen.
Met broers en zussen hou je rekening. We moeten zorgen dat zij op een goede manier kunnen leven. Door teveel hitte, veroorzaakt door broeikasgassen en een opwarmend klimaat, kan zuster moeder aarde ons minder goed voeden. Door een te groot verbruik van water, zal zij uitdrogen. Leven met God en met de schepping vraagt dus van ons, zuinig te zijn en op te letten op wat we doen.

Een mooie aansporing, maar in ons rijke westen verschrikkelijk moeilijk. Het is alsof ik het voor mijzelf schrijf. Ik weet best dat het allemaal wel wat minder kan qua elektriciteits-, water- en vleesverbruik bijvoorbeeld. Maar doe het maar eens. Ik denk dat dát het leerpunt is van deze hete week. Prijs de Heer, ook in de hitte. Prijs Hem door Zijn Schepping de ruimte te geven.