Trump, een paradox bij de inauguratie

Donald Trump werd gisteren geïnaugureerd als 45e president van de Verenigde Staten. Voordat hij de eed aflegde was er een plechtigheid die bol stond van christelijke teksten. Dominees, priesters en voorgangers leidde hem langzaam naar de eed. Misschien wel om aan te duiden dat de president het werk niet zomaar doet. Maar dat wereldse landen altijd afspiegeling moeten zijn van dat Rijk van God, waar we naar toe leven.
Ik hoop in dat licht dat hij geluisterd heeft naar de tekst uit Mattheus 5, die klonk voordat hij zijn eed aflegde.

Een progressief programma

Anders dan je van tevoren zou verwachten klonk de tekst uit de Bergrede. Daarin worden veel bevolkingsgroepen gelukkig genoemd. Groepen waar ik Trump niet direct mee zou identificeren:

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van God.

In de speech die de nieuwe president daarna hield, kwam de nederigheid niet echt terug. Sterker nog, het straalde van trots en vooruitstrevendheid. Amerika gaat het wel even maken de komende acht jaar. Het is een tegenstelling binnen de tijdspanne van een uur, waar ik graag even over nadenk.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Trump toonde zich niet echt zachtmoedig, zeker niet ten opzichte van Mexicanen en  mensen die de Islam lijken aan te hangen. Hij lijkt door te willen pakken naar een sterk economisch land waarbij ik harde woorden hoor. Het blijft een lastige president.

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Trump lijkt met name oorlogstaal uit te slaan als het gaat om het buitenland. Vrede stichten tussen het westen en bijvoorbeeld China zit er niet in. Ook voor het Midden-Oostenconflict lijkt hij geen zegen te zijn op voorhand. Laten we over Mexico maar helemaal zwijgen. Een muur kan volgens mij helemaal nooit leiden tot vrede.

De Bergrede geeft een progressief programma, dat vraagt om een stapje terug te doen in trots en een stap vooruit in nederigheid. In alles rondom de nieuwe eerste man van de wereld, heb ik dat verder niet gehoord. Wat voor waarde hebben deze woorden voor Trump en Pence? Het blijft me een raadsel.

 Stralende vragen

De tekst die gelezen werd sloot met: U bent het licht van de wereld. Het wordt gezegd tegen de groepen die moeten lijden onder onderdrukking. De groepen die ook zalig gewenst worden. Trump, die volgens mij niet zo tot die groepen hoort, stond wel te stralen. Alsof hij het nieuwe licht van de wereld was. Alsof hij de wereld een nieuwe glans gaat brengen. Misschien is dat ook wel zo. Maar of ik vrolijk wordt van die glans vraag ik me af. Wat mij betreft stralen er vooral vragen de wereld in. Waar van de belangrijkste is: Hoe zal dit aflopen?

Trump bij een kerkdienst voor zijn presidentschap

Trump bidt

Vandaag opende Trump zijn dag met een kerkdienst. De president en zijn werk worden opgedragen aan God. Ik bid dat God zijn Geest zal laten waaien ook in Amerika. Dat niet het menselijk geschreeuw en de menselijke trots zullen winnen, maar de barmhartigheid en zachtheid van de liefde van God. Ik bid mee met Trump, met Amerika en zoveel anderen. Geef dat elke wereldleider zal zien waar het om draait: Gods Schepping

Wie ben ik?

Tegelijkertijd blijft er ook een vraag over mijzelf. Wie ben ik om iemand met zo’n onmetelijke verantwoordelijkheid te oordelen? Ikzelf heb het soms al moeilijk om vrede te stichten in mijn eigen omgeving. Zachtmoedig zijn naar de mensen om je heen is al lastig als je collega’s of buren niet kunt uitstaan. Leven als licht voor anderen, terwijl je zelf ook minder lichte gedachten hebt is voor ieder mens moeilijk. Laat ik Trump niet oordelen voordat hij handelt. Laat ik niet oordelen, zolang ik niet volmaakt handel.
Maar laat ik bidden dat God zowel Trump en andere wereldleider, als mijzelf en de mensen om mij heen kracht geeft om het goede te doen.

Extra: Trump bij een interreligieuze gebedsdienst - Washington Post