Het graf dat de wereld veranderde

  Hij stond aan het graf dat de wereld had veranderd. De grootste rustplaats voor een enkel iemand. In wezen was niet alleen het graf zelf, maar alles om hem heen de tombe van één man. Nauwelijks was het voor te stellen. Zover het oog reiken kon stonden er stoelen …

Leg aan!

Ga niet van me vandaan maar leg aan, leg aan. Leg aan, aan de steiger van mijn leven wil je boot, je schip toch vastheid geven. Ik zou zo graag, een haven voor je zijn. Zoals jij vaart op de wilde zee van ’t zijn zo verslagen door de golven …

Imperatiefloos

Gij zult, u moet, jij zal verdwijnen zullen deze woorden. Want je doet wat in je ligt besloten Geen gebod en geen bevel is dan meer nodig of gewenst. Want goed doen ligt in je besloten De sleutel tot jezelf ken jezelf. Dat kun je niet gebieden.

Blijf je even staan?

Jammerklacht na jammerklacht het weer is slecht geld heeft ons niks goeds gebracht en al die politici die blijven zeuren wanneer gaat er echt iets gebeuren? Dit gaat mis dat gaat fout t leven is totaal geruïneerd die is hypocriet die andere nog slechter waarom heeft hij er niet van …