Opletten en waakzaam wachten.

1780655_10203181032745227_8913873134902077014_n (1)Advent is een tijd van opletten en waakzaam zijn. Het opletten komt niet voort uit angst en dreiging. Het is geen op je hoede zijn. Opletten met advent is opletten of je ergens al licht ziet dagen. Waar in de wereld breekt de liefde door?

In onze tijd zijn we geneigd op te letten waar het kwaad vandaan komt. We horen op het nieuws steeds weer over aanslagen en oorlog. We moeten op onze zaken passen, want voordat je het weet zijn we overgeleverd aan allerlei rampen. Het is een tendens die je in veel gesprekken  om je heen hoort.
Vandaag begint de tijd van advent. Kerst is in aantocht. De verhalen uit de bijbel en de liederen uit de traditie leren ons anders kijken. Een redder is in aantocht, een hemels licht. Ergens zal dat licht beginnen. In Israël, Jeruzalem, het centrum van de wereld? Of toch anders, tussen gewone mensen? Misschien ontvlamt er in onszelf wel een vuur. Een vurig verlangen naar Gods liefde.

Open staan voor het goede, het licht in de wereld. Niet meer leven uit angst, maar uit vreugde om wat ons is beloofd. Dat is de houding waarmee ik de advent in wil gaan. Dat vraagt van mij om open te staan voor mensen. Soms zit ik helemaal niet op vragen of contact van mensen te wachten en blijf ik liever in mijn eigen bezigheden hangen. Toch is het dan goed om mezelf open te stellen en te luisteren naar hen. Ze kunnen, vaak onbewust, iets van Gods liefde doorgeven.
Het vraagt me ook om open te zijn naar mijn eigen lichaam. Soms ben ik zo bezig met alles dat af “moet” zeker in deze tijd van het jaar, dat ik mijzelf voorbij loop. De druk wordt dan te groot en mijn lichaam geeft signalen dat het anders moet. Ook daar ervaar ik God, Hij wil het beste voor ons. Een balans tussen werken en leven, een gerichtheid op Hem in plaats van op bijzaken.

Dat de advent ons dát mag geven: positiviteit, verlangen en balans.
Dan kunnen we uitgerust het kerstkind ontvangen!