Open zoeken naar het Koninkrijk

G060323dNog drie dagen en dan is het Aswoensdag. Op die dag begint de vastentijd in de christelijke traditie. Gelovigen zoeken een bewuste weg met God en bezinnen zich op het geheim van het geloof: De liefde van God die alles overwint, je zelfs de dood. De dagen voorafgaand aan Aswoensdag zijn dagen waarop je nog even onbezonnen uit je bol kunt gaan. Het is carnaval!

Carnaval komt van het latijnse ‘Carne vale’, wat zoveel betekent als ‘vlees ga’. In de vastentijd wordt er officieel dan ook geen vlees gegeven en verder sober geleefd. Met carnaval mag je nog even genieten en feesten, voor het veertig dagen afzien wordt. In het zuiden van het land is het carnaval gisteren begonnen en zelfs hier in Bunnik reeds er gisteren een prinsenwagen door de straat.

Deze zondag geeft me dan ook een speciaal gevoel. Het is nog geen lijdenstijd, maar ik ben mijzelf wel aan het bezinnen op mijn leven met God en de toekomst daarin. Op wat voor manier houd ik mijn gebedsleven gaande? Hoe kan ik in mijn drukke leven toch genoeg tijd nemen voor de stilte met de Heer in onze ‘kapel’? Hoe richt ik me op het doorgeven van Zijn goede boodschap van licht en liefde, als zoveel dagelijkse dingen me overspoelen? Dit soort vragen wil ik de komende weken overdenken. De tekst van deze zondag helpt me erbij.

Wees niet bezorgd over je leven, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat is de boodschap die het evangelie van vandaag meegeeft. Misschien maak ik me wel teveel zorgen over mijn eigen leven en of ik het wel goed genoeg leef. Leef ik wel zoals God dat wil, gebruik ik mijn talenten wel? Misschien moet ik me inderdaad meer richten op het Koninkrijk. Een Koninkrijk van God, niet dat van mensen of verwezenlijkt door mijzelf. Nee ik mag het ontvangen in mijn eigen leven. Elke keer als ik zoek naar God, komt Hij met Zijn rijk op mij toe.

Vanuit die gedachte leven en daardoor gevoed worden, dat doet zoveel goed. God komt op mij toe, als ik voor Hem wil openstaan. Ik bid dat Hij mij ontvankelijk mag maken voor Zijn koninkrijk en dat ik het in de komende veertigdagentijd weer iets meer mag vinden.