Onze muziek te boven (psalm 150)

 Psalmen leren ons door de tijden heen om woorden te geven aan onze beleving.
Zinnen vormen samen de grote gebeden en lofzangen voor en naar God toe.
Je kunt je er als dichter behoorlijk door laten inspireren.
Dat heb ik gedaan met psalm 150

 

Geen melodie of beat
is in staat alle goedheid
of grootheid te prijzen. 

Volop schallen daarom alle instrumenten
en de stemmelozen klinken overal
de matelozen zijn opgenomen in Zijn ritme.
Adem en leeftocht eeuwig dankbaar.

Want Hij is God die onze muziek te boven gaat.