Occupy of evangelie?

Onvrede in de wereld

De onrust borrelt in de wereld. Sinds een paar jaar staat de financiële wereld onder hoogspanning. Her en der zijn reeds banken en bedrijven bezweken onder de zware druk. Waar vroeger de ene lening de andere afloste kan men nu geen gaten meer dichten. Landen kunnen steeds minder garant staan voor de gelden van hun banken en burgers. De onzekerheid bij mensen slaat toe. Zal er straks nog wel pensioen zijn, zal het er wel werk zijn?

De Occupybeweging

De onzekerheid brengt een onrust en onvrede met zich mee. Veel mensen zijn kwaad op de maatschappij, de banken en de overheid. In hun ogen houdt de overheid de hand boven het hoofd van de daadwerkelijk verantwoordelijken in de crisis. Sinds oktober 2011 hebben deze mensen zich verenigd in demonstraties onder de naam Occupy. Zo willen ze de grote instituten laten zien dat beslissingen niet meer van bovenaf, maar van onderop moeten komen.

Geloven in de crisis

Bij alle rumoer die er in de samenleving heerst verlangt mijn hart naar rust. Ik vraag me regelmatig af of de weg van protest en woede de manier is om deze dingen op te lossen. Dan moet ik denken aan de woorden van Jezus. Kijk naar de vogels, ze zaaien niet, ze maaien niet. Geen van hen valt ter aarde. Hoeveel te meer zou uw hemelse Vader dan voor u zorgen?

Dat is best een spannende vraag. Hoe vertrouwen we nog op God? Het lijkt alsof het vertrouwen op God zelf vervangen is door het vertrouwen in geld. Het beeld van de afgod die euro heet dreigt te sneuvelen. Zowel de overheid als mensen zelf proberen de barsten en scheuren te lijmen. Toch worden de kerken niet voller en zelfs de niet-kerkelijke religies lijken niet gebaat bij de crisis. Een opmerkelijk verschijnsel als we dat vergelijken met vroeger tijden.

Zoek eerst het koninkrijk…

God zorgt niet voor een simpele oplossing uit financiële problemen, dat mag duidelijk zijn. Toch kan een relatie met God wel zorgen voor een luchtigere kijk op de wereld. Geld mag dan wel praktisch zijn, maar het moet niet werken als schat waar je het hele leven op bouwt. Geloven kan zorgen dat je alles in een grote perspectief ziet. Dat perspectief wordt gevormd door de liefde van God. Het vertrouwen dat Hij die ons gemaakt heeft voor ons zal zorgen. Een sprong in het diepe om het leven in te gaan.

Het is moeilijk, want geld biedt zekerheid, maar als de zekerheid dreigt weg te vallen is het belangrijk dat we ons eerst focussen op het koninkrijk van de hemel, voor we het rijk van de aarde redden en niet andersom.

Immers zoek eerst het koninkrijk van God, en de rest zal ons worden gegeven.