Moeders op afstand

Moederdag blijft een bijzonder mooie dag. Je kunt vol vreugde vieren hoe fijn het is om een moeder te hebben. En mocht ze er niet meer zijn, dan kun je in dierbare herinneringen aan haar terugdenken. Ook als je moeder nog leeft kan ze, in tijden van corona, op afstand zijn. Elkaar bezoeken gaat dan niet. Anderhalve meter afstand is dan erg triest en verdrietig. Vandaag skype ik met mijn ouders tijdens de lunch. Nabijheid, terwijl er een schermpje tussen zit.

Bijbelse moeders

Moeder is een eervol beroep. Een leven krijgt een bijzondere wending, door de aanwezigheid van je moeder. Ze zorgt voor je, voedt je op, zorgt dat het schoon is in huis en het liefst allemaal met je vader samen. Al is die ideale situatie niet altijd ideaal en niet altijd aanwezig. Soms is de creativiteit van de moeder ver verheven boven de zakelijkheid van de vader. In de bijbel zien we verschillende moeders die allemaal hun eigen invloed op de kinderen hebben.

Eva

Hoewel zij moeder van alle levenden genoemd wordt, horen wij haar niet spreken in de bijbel. Zij is er om het menselijk geslacht voort te brengen, maar verder blijft ze op afstand, zelfs als haar oudste zoon, haar tweede zoon om het leven brengt. Het verhaal van de moeder, haar leed, blijft onder belicht.

De moeder van Mozes

Haar kind moest eigenlijk sterven, de Egyptenaren wilden geen nieuwe Hebreeuwse jongetjes. Ze was listig en slim om Mozes in een mandje te leggen, zodat hij gevonden werd door de dochter van de Farao. Haar oudere kinderen en met name dochter Mirjam hielp daar goed bij. Ze mocht haar zoontje de borst geven en opvoeden, tot hij oud genoeg was om aan het hof te komen.

Hanna

De vrouw van Elkana kon maar geen kinderen krijgen. Ze ging met haar man elk jaar naar de tempel en bad er om een kind. Priester Eli wist niet goed wat hij met haar aan moest. God wel. Hij schonk haar een kind. Samuël werd later profeet van Israël, een mooier dankbetoon kon er haast niet zijn. Maar daardoor raakte ook zijn moeder weer uit beeld.

Elisabeth

Zij was op hoge leeftijd toen haar man Zacharias de boodschap kreeg dat ze alsnog zwanger zou worden. Johannes de Doper werd haar zoon. We weten niet of zij hem heeft zien opgroeien. Ze was al bejaard, dus waarschijnlijk heeft ze weinig van zijn bijzondere werkzame leven meegemaakt. Johannes riep mensen op om zich tot God te keren en als teken daarvan doopte hij hen in de rivier de Jordaan. Hij moest het bekopen met zijn leven toen zijn hoofd op een schotel eindigde op de tafel van Herodes.

Maria

De moeder van Jezus is misschien wel de moeder die het meest tot de verbeelding spreekt. Ze werd zwanger van een kind van God. Ze zag zijn wonderlijke daden, maar werd soms weggestuurd door haar zoon. Jezus gaf niet om de bloedlijn, maar om de mensen die zich inzetten voor het koninkrijk van de hemel. Dát zijn moeder, mijn broers en zussen. Je hoort bij mij als je voor God inzet. Jezus was er in het evangelie keihard in.

een rebelse moeder

Meestal zijn moeders heel schappelijk en deugdzaam. In deze tijd komen de rebelse of uitdagende moeders in “Hotter than my daughter”. Maria was ook rebels en uitdagend, maar meer in maatschappelijke zin. Zij kleedde zich niet uitdagend, maar deed uitspraken in haar lofzang, die nogal tegen het establishment ingingen.

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen.
Heersers stoot hij van hun troon|
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

Magnificat in de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling

Een moeder bij het kruis

Maria zag hoe haar zoon van huis ging en het land doortrok. Hij genas heel veel mensen en was inspirerend zoals ook haar eigen woorden in de lofzang. Uiteindelijk moest hij die weg bekopen met de dood. De trouw aan God, zijn echte vader en zijn trouw aan mensen kosten hem het leven. Ze stond als één van de weinigen onder het kruis van haar zoon. Samen met Johannes, een goede vriend van Jezus.

Jezusʼ moeder stond met haar zuster, Maria van Klopas en Maria van Magdala bij het kruis. 
Jezus zag zijn moeder staan bij de leerling die zijn beste vriend was. ‘Kijk, hij is uw zoon,’ zei Hij tegen haar. 
En tegen de leerling zei Hij: ‘Zij is uw moeder.’ Van toen af aan nam die leerling haar bij zich in huis.

Johannes 19:25-27 (Het Boek)

Maria als moeder van alle gelovigen.

Maria werd in de traditie zo steeds meer een moeder van alle gelovigen en ook ik ervaar dat, bijvoorbeeld als ik een kaarsje opsteek bij haar beeld. Of als ik een Regina Caeli of Salve Regina zing. Ze brengt me dichter bij haar zoon, juist door wat ze om hem geleden heeft. Ook zij staat op afstand, niet alleen in ruimte, maar ook in tijd. Toch is zij me dierbaar, anders dan mijn echte moeder natuurlijk, maar ik hou van beide moeders. Ze zijn geen concurrenten van elkaar. Beiden laten ze op hun eigen manier zien hoe het goede leven eruit moet zien en beiden brengen ze troost op geëigende momenten. Eigenlijk ben ik gezegend met zoveel moederlijke liefde!