Moeder Maria, blijf bij mij!

Zou Jezus wel eens bang geweest zijn en om zijn moeder gevraagd hebben, toen hij nog jong was? Waarschijnlijk was hij als elk kind dat opgroeit. Weliswaar met een eigen wil, dat zien we in dat verhaal waarin hij, op twaalfjarige leeftijd, in de tempel blijft. Zijn moeder Maria en haar man Jozef zoeken zich een ongeluk. Tot ze hem vinden in het huis van zijn hemelse Vader.

Maria doet me wat

Sinds ik Rooms-Katholiek ben, of eigenlijk al een paar jaar daarvoor, spreekt Maria steeds meer tot mijn verbeelding. Ze is een moeder in het geloof. Ze heeft Gods opdracht in alle nederigheid geaccepteerd. Een nederigheid die ik soms zelf lastig op te brengen vind. Ze is een voorbeeldvrouw, waardoor ik me, ook als man, steeds meer leer richten op wat God van me vraagt. Maar daar blijft het niet bij. Ook in liederen en gebed kan ik mijn zorgen bij haar neerleggen.

De Katholieke traditie rond Maria

Rooms-Katholieke hebben talloze Maria-liederen en bedevaarten naar Maria-oorden. Op dit moment is er een bedevaart van het Aartsbisdom naar Lourdes. En via de facebook van het Ariensinstituut leef ik een beetje mee. Maria wordt gezien als een soort tussenpersoon tussen onszelf en Jezus. Waar protestanten Jezus al meer dan genoeg tussenpersoon vinden, is voor Roomsen Maria een veilig toevluchtsoord. Dat ze een vrouw en moeder is en dus een beetje lijkt op onze eigen liefhebbende moeder, speelt daar zeker in mee.
Ze is een vertrouwd punt in het geloofsleven.

Maar jij als oud-protestant dan?

Vroeger had ik niet zoveel met haar, daarover schreef ik al eerder. Maar ik verander daar enorm in. Ik merk dat de rozenkrans voor mij steeds meer een toevluchtsoord wordt. Het bidden van het Wees Gegroet doet me goed, zeker als ik op reis ben. De maanden Mei en Oktober, de traditionele Mariamaanden gaan me steeds meer aan het hart. Toen ik begon aan deze blog heb ik een paar Marialiederen geluisterd en ze gaven me een vertrouwd gevoel. Misschien wil ze ook wel een moeder voor mij zijn. Een moeder in het geloof en is ze een extra toegang naar haar Zoon.

Maria als bijbelse vrouw

Ik hoor in mijn achterhoofd allemaal zinnen. Maria is geen God, je kunt niet tot haar bidden, je mag haar niet vereren. Dat is waar, ze is geen God en je kunt haar niet aanbidden. Maar je kunt zeker door gebed met haar praten. Het is geen aanbidden, maar wel een bidden of spreken met haar.
En misschien kan ze dan wel wat voor ons betekenen. Ik denk aan dat verhaal van die bruiloft in Kana. De wijn was op, het feest leek op zijn einde te lopen. Er kwamen knechten naar haar toe om te vragen of ze haar zoon niet hiervoor kon inschakelen. Ze zei slechts: doe wat Hij u zegt. Maar ze ging ook naar Jezus toe.

Zo kan dat misschien ook zijn als wij tot Maria gaan. Dat ze zegt: Doe wat Jezus je zegt.
Maar heel misschien gaat ze in de hemel ook naar haar Zoon om onze vragen bij Hem voor te leggen.

Extra: Het Salve Regina
 

Te Lourdes op de bergen