Mijn leven zit vol schapen

Op fort Rhijnauwen bij mijn woonplaats Bunnik zitten veel schapen. Een wandeling over het openbare gedeelte brengt je ermee in aanraking. Nu ik tien jaar in Bunnik woon heb ik veel schapen ontmoet. Ze komen steeds weer terug.

Terug in de tijd

In 2011 was mijn blog net begonnen. Ik schreef met name gedichten op deze pagina en veel minder lange teksten. In augustus schreef ik een poging tot een gedicht over schapen. Lees dit gerust eens terug. Ik denk dat ik niet meer zo zou schrijven. Toch is het boeiend om te zien hoe ik toen woorden gaf aan mijn ontmoetingen met deze dieren.

Jezus als herder

In mijn geloof speelt het verhaal van de goede herder een belangrijke rol. De goede herder is een beeld van God dat staat voor zorg, vertrouwen en herkenning. De schapen kennen de stem van de herder zegt het evangelie. Zoals de schapen de stem herkennen, zo herken ik in alles wat ik doe dat ik bij Jezus hoor. Ik herken in zijn goede boodschap, de houding die ik wil hebben in mijn leven. Daarnaast staat het beeld van Jezus als herder die het verloren schaap zoekt en op zijn schouders draagt. Ook daar heb ik al eens over geblogd.

Ik ben een regenboogschaap

Door de evangelieteksten waarin Jezus zichzelf positioneert als de goede herder zien christenen zichzelf als schapen. De kerk bestaat uit de schapen van de goede herder. En zoals we spreken over zwarte schapen die soms een beetje buiten de familie lijken te vallen, zo kun je ook spreken van veelkleurige regenboogschapen. Of dit nu te maken heeft met geaardheid en de LHBT-regenboog, of sowieso met de veelkleurigheid en veelzijdigheid van de kerk laat ik aan de lezer om in te vullen. Maar na zoveel mensen te hebben leren kennen die elk hun eigen weg met God gaan weet ik het zeker: alle schapen van Gods kudde hebben hun eigen kleur!

Wellicht leuk om te weten: de hoodie die ik op de foto bij dit stukje aanheb is gemaakt door een niet-kerkelijk iemand. Het is een prachtig design en gewoon te bestellen, op hoodies, tshirts of buttons. Als je belangstelling hebt, klik je natuurlijk even door.

Wij zijn zelf ook herder!

In de kerk noemen we mensen met een baan als dominee of priester ook wel een herder van de gemeente of parochie. Toch denk ik dat alle gelovigen op een bepaalde manier ook herder zijn. We mogen omzien naar de mensen om ons heen. Mensen die misschien eenzaam zijn of even niet weten wat ze met hun leven aan moeten. We kunnen hen een luisterend oor bieden of vragen of we ze ergens mee kunnen helpen. Een herder is niet iemand die zijn gezag laat gelden, maar zorgt dat zijn of haar schapen goed te eten en te drinken hebben. Een herder zorgt dat de schapen een veilige plaats hebben om te weiden en te slapen. Wat wil ik graag in kleine dingen mensen een veilige plaats bieden, waar ze even bij kunnen grazen en op adem komen. Dát gaat heel goed zonder geestelijke wijding. Dat kan ieder mens.