Maak van elke dag een koningsdag!

Het is feest! We vieren de verjaardag van de koning. Ik moet bekennen dat ik er elk jaar naar toe leef. Het zijn nog niet eens zo de festiviteiten in mijn eigen stad of dorp, maar het vertoon op de televisie. De franje van Oranje, zoals de stalmeester van Shuwelijk willem alexander en maximaonneveld het ooit noemde, maakt mij opgetogen. Waar komt dat gevoel bij mij vandaan?

Ik denk dat bij mij de symboliek van het koningshuis heel erg meespeelt. Koning en koningin symboliseren de eenheid van het land. Ze zijn er op mooie momenten, maar ook op moeilijke momenten. We vieren de eenheid van ons land, ook al is die eenheid misschien maar schijn. Eenheid en verbondenheid is voor mij belangrijk.

Ik voel me verbonden met mijn familie, met mijn vrienden, met de mensen uit de kerk. Dat zijn allemaal mensen die ik vaak zie of spreek. Mensen waarmee een natuurlijke band bestaat. Daarnaast is er verbondenheid met mensen die ik minder van nabij ken. Ze zijn daardoor ook wat abstracter: landgenoten, mede-christenen waar ook ter wereld, de mensheid in het algemeen. Ondanks dat dat abstracte groepen zijn, zijn het concrete gemeenschappen waar ik ook deel van ben.

Gemeenschap is iets om te koesteren en om goed mee om te gaan. Gemeenschap is ook het kernwoord in het christelijk geloof. De kerk vormt een gemeenschap wereldwijd, van mensen die zich verbonden voelen rondom Gods boodschap van liefde. Jezus ging ons voor op die weg: In alles open staan voor je naaste en de ander.

christus als koningIk hoop dat de verbondenheid met alles wat is, mensen, dieren, planten en dingen ook de basis mag zijn in mijn leven. Ik voel me deel van de schepping, een creatie van God, uit oneindig grote liefde. Aan Gods liefde wil ik mij toevertrouwen. Aan Zijn Schepping wil ik dienstbaar zijn.

Koningsdag is een feest dat mensen in het land verbindt. Samen feesten en vrolijk zijn. Een dag later rest het afval op de straten en maken we elkaar verwijten en klinken er misschien weer vervelende woorden. Leven vanuit het geloof in Christus vraagt om te leven in verbondenheid, elke dag. Als de hoogste koning niet Willem-Alexander, maar Christus heet, dan is het dagelijks feest. Elke dag kunnen we nieuwe mensen tegemoet treden in liefde. Elke dag kunnen we ervaren hoe goed het is om het hemelse licht door te geven.