Kunnen wij op Jezus lijken?

Franciscus van Assisi op zijn sterfbed te midden van zijn broeders, met wie hij samen zo arm wilde zijn als Jezus
Franciscus van Assisi op zijn sterfbed te midden van zijn broeders, met wie hij samen zo arm wilde zijn als Jezus

Jezus navolgen, kunnen we dat eigenlijk wel? Jezus vraagt ons in het evangelie al om Hem te volgen. In alle eeuwen daarna hebben christenen zich er het hoofd over gebroken. Hoe doe je dat precies? Thomas a Kempis, die leefde in de vijftiende eeuw, schreef er zelfs een heel boek over: De Imitatione Christi. Binnen West-Europa was het na de bijbel lange tijd het best gelezen boek.
Allerlei kloosterordes hebben hun levensregel afgestemd op het leefpatroon van Jezus. Hij was arm, trok de wereld rond en bracht het goede nieuws. Franciscanen en Clarissen hebben de armoede tot hun eigen levenshouding gemaakt. Alles om Jezus na te volgen. Ook zij doen dit al eeuwenlang.
In de evangelische wereld zijn er veel mensen die een armbandje dragen met de letters: WWJD. What would Jesus do?
Bij alles wat zij doen proberen ze na te denken wat Jezus in die situatie zou doen. Christus volgen is iets wat niet gemakkelijk is. Elke keer opnieuw moet je jezelf erop wijzen dat Jezus inging tegen wat de wereld normaal vond. Hij koos niet voor het recht van de sterkste, maar voor dat van de geringe. Niet voor de macht van geld en consumeren, maar voor armoede en delen. Zo leven blijft een uitdaging, dag-in-dag-uit.

Barmhartigheid als basis

In dit jaar van de barmhartigheid kijk ik naar al die passages over Jezus’ leven weer net iets anders. Ik merk dat er een basis is waar al zijn handelen op terug te voeren is. Dat is barmhartigheid. In alles wat hij deed is de ander en de liefde van God het fundament.
In het gebed dat wereldwijd verspreid is staat:

Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van de slavernij van het geld;
de overspelige vrouw en Magdalena van het zoeken naar geluk enkel en alleen in de geschapen dingen;

Mensen tegemoet treden zoals Jezus deed, dat zorgt dat mensen los kunnen komen uit hun verslaving. Ik vroeg me af of wij op die manier ook met mensen om kunnen gaan. Als wij leven zoals Jezus, zou dat mensen dan ook helpen om minder aan het geld en winst vast te zitten? Als wij leven als Jezus, zouden anderen dan ook meer gericht worden op het immateriële in plaats van op het lichamelijke, de vraatzucht of hebzucht?
En kunnen wij zelf onze blik wel richten op de ander en God of trekken alle verleidingen ons steeds opnieuw naar onze eigen belangen en lusten?

Jezus roept vragen op en geeft antwoorden

Behalve de vragen die dit gebed en Jezus’ leefwijze oproepen, biedt het gebed ook het antwoord. Zelf merk ik best wel dat verleiding op de loer kan liggen. Zeker in tijden van spanning is het makkelijk om zonder nadenken in slechte patronen te schieten. Van teveel eten, kortaf reageren of nutteloos winkelen om maar eens een paar veel voorkomende dingen te noemen. Dat bij jezelf herkennen is al een hele stap. Op dat moment op zoek gaan naar rust is heel belangrijk. Je zorgt dan dat je stress afneemt. Het is in moderne bedrijfstrainingen ook een terugkerend issue: herken je stressfactoren en zoek rust.

logojaarvanbarmhartigheid Bewerkt 004 defZelf vind ik de rust in het gebed. Als ik al mijn zorg bij Jezus kan neerleggen. En kan vragen of hij mij ook wil bevrijden van verleidingen. Je kunt het teveel aan spanning in je lijf immers ook positief inzetten. Ook daar zal ieder zijn eigen weg voor moeten vinden. Misschien kunnen we naasten daarbij helpen. Hen een luisterend oor bieden als ze spanningen of vragen hebben. Dat is barmhartig Jezus navolgen in deze tijd: er zijn voor anderen in tijden vol spanning, als baken van rust.


Dit is een blog in het kader van het jaar van de barmhartigheid.
Andere blogs met dit thema vind je hier.