Katholiek ben je samen

VormselVandaag is het precies een jaar geleden dat ik toetrad tot de Rooms-Katholieke Kerk. In de warme gemeenschap van de Aloysius in Utrecht in een prachtige viering waarin Mixtuur zong mocht ik het vormsel ontvangen. Voor mij waren woorden uit het openingslied echt het thema:

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen om uiting te geven aan waar zij van dromen…

In het jaar wat daarop volgde gebeurde er veel met mij in verhouding tot de gemeenschap. Nog meer dan daarvoor vond ik in het huis van God een thuis. Ik leerde er nog meer mensen kennen en hoorde er van tijd tot tijd mooie geloofsverhalen. Verhalen van verlangen, van twijfel, van hoop. De verhalen zijn in alles doordrongen van de gemeenschap die de mensen samen vormen. Een gemeenschap die mensen dierbaar is en waar ze zich voor in willen zetten.
Het afgelopen jaar mocht ik een paar maal voorgaan in de Muzikale Thema Vesper die eens in de twee maanden op zaterdagavond is. Het is bijzonder mooi om in mijn nieuwe kerkelijk thuis, deze voorliefde van spreken en verkondigen tot uiting te mogen brengen. Ik zat in de voorbereidingsgroep voor de kerstviering en heb daar ook enorm van genoten. Van zowel het voorbereiden als het vieren. Blijkbaar zit in de liturgie een grote passie van me.

Deze passie mag ik sinds begin van dit kalenderjaar bovendien nog op een andere manier beleven. Ik mocht toetreden tot de pastoraatgroep. Een van mijn aandachtsvelden is daar de liturgie. Maar samen denken we ook na over wat gemeenschap zijn in deze tijd betekent. Wat is katholiek precies? Hoe kunnen we als katholieke kerk ons laten zien in de wijk en wat betekenen voor mensen. Het doet me heel veel goed.

SamKroon op alles wat dit jaar gebeurde is het parochieblad van deze maand. Waarin katholiek ook nog eens kat-holiek werd. Samen met Sam, mijn kat, stond er een interview in het parochieblad. Want Sam is belangrijk voor me, heel belangrijk.

Zo ontdekte ik dit jaar nog meer hoe belangrijk een geloofsgemeenschap is. Hoe mooi het is om samen katholiek te zijn. Dit eerste jaar katholiek doet me verlangen naar het ontdekken van nog meer moois in kerk, gelovigen en samenleving. Ik heb er zin in!