Jij bent toch rationeel?

15 juli 2019 – St. Bonaventura
Iemand vroeg me dit toen hij erachter kwam dat ik spiritueel en gelovig ben. Blijkbaar gaat dit slecht samen met wetenschappelijkheid en rationaliteit. Heel vaak verbaas ik me op mijn beurt dan weer over deze insteek.

Sint Bonaventura verbond wetenschap en geloof. Wetenschap is ook een weg tot God, zo zei hij.

Geloof en begrip

Al sinds het christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling ontstond is er de vraag of alles wel kan. Die wonderen van Jezus, die kunnen toch niet letterlijk? Ook de mensen in de eerste eeuwen waren niet achterlijk. Later in de tijd namen wetenschap en techniek een hoge vlucht. Vroeger hield de mensen God als oplossing voor elk vraagstuk dat de wetenschap niet kon verklaren. God werd een stoplap. Daarnaast wilde men graag bewijzen dat het geloof wel écht was en probeerde men God op een logische manier te bewijzen. Geloof zoekt begrip zeiden de mensen dan. Of in het ingewikkeld Latijn: Fides Quaerens Intellectum

Geloof en wetenschap in deze tijd

Geloof en wetenschap lijken van elkaar vervreemd. Het is voor veel wetenschappers onmogelijk geworden om te leven met een Schepper in het achterhoofd. Gelovigen lijken van sceptisch als wetenschappers iets nieuws ontdekken, bijvoorbeeld als het gaat om evolutie of menselijke ontwikkeling.

Geen spagaat meer

Ik denk dat geloof en wetenschap over twee verschillende dingen gaan. Wetenschap gaat over hoe alles werkt en ontstaat. Geloof gaat over zingeving en het waarom dingen zijn zoals ze zijn.
Geloven heeft te maken met een relatie en gebruikt daardoor hele andere woorden dan de wetenschap. In deze tijd spreken steeds minder mensen de taal van het geloof. Het is daarom niet achterhaald, maar de taal van het geloof weer vertellen en uitleggen is heel belangrijk.

Alleen met heruitleg komen we weer tot een goed verstaan van geloof én wetenschap. Ik denk dat St. Bonaventura, wiens gedenkdag 15 juli is, ons hierbij goed kan helpen.