Je leven uitpraten met God

Karmel_00004Komt dan, zo zegt de Heer, laten we het uitpraten: al zijn uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al zijn ze als purper zo rood, ze zullen blank worden als wol.
(Jesaja 1:18)

De afgelopen weken lees ik deze lezing elke zaterdagmorgen. Hij maakt deel uit van het vaste morgengebed in het getijdenboek. Voor mij zijn dit weken van woestijn. Weken waarin ik mijzelf tegenkom. De stilte in huis geeft dat ik mijzelf tegenkom, meer dan ooit. In deze vastentijd probeer ik te zoeken naar wie ik zelf ben, ten diepste. Wie ik mag zijn voor God, hoe ben ik bedoeld?

Als je zo nadenkt, mediteert, schrijft en bidt kom je van alles tegen uit je leven. Je ontdekt wie je altijd nabij zijn gebleven. Je ontdekt van wie je houdt en hoe dankbaar je kunt zijn voor alles wat er op je weg geweest is. Daarnaast merk je ook dat je dingen anders had willen zeggen of doen. Dingen waar van je denkt, dat had ik mooier kunnen doen. Tijd nemen voor God en voor jezelf bijvoorbeeld. Als drukke jongen heb ik mijn emotie wel eens overschreeuwd, doorgaan, doorgaan, doorgaan.

Nu is er tijd van stilte. Ik word stilgezet door wat er allemaal gebeurt. De liefdevolle woorden van de lezing van het zaterdag-morgengebed raken me dan enorm. Alsof de Heer zelf een hand op mijn schouder legt. “Laten we het uitpraten…” Het geeft me de rust om mijn leven te beschouwen, mijzelf te ontmoeten en te bidden om een weg naar de toekomst.

Dagelijks bid ik morgengebed en completen uit het getijdenboek. Als het uitkomt bid ik ook een gebed overdag of een vesper. Ik prijs me gelukkig met een stilteruimte in huis waar dat in alle eerbied kan. Zo krijg ik de ruimte om mijn leven met God uit te praten. Zo krijg ik een ritme in mijn leven dat niet gericht is op de hectiek van het leven, maar op de rust van het eeuwig leven. Dát ritme en Gods liefde zorgen ervoor dat ik langzaam toegroei naar Pasen. Het open graf, met een open toekomst.

Voor die open toekomst van mijn leven en dat van hen die mij dierbaar zijn bid ik met de woorden van het morgengebed: “Heer, wees Gij de leidsman van ons hart, geef richting aan ons leven.”