Je bent geslaagd!

Veel eindexamenleerlingen hebben dat vandaag gehoord. Een groot deel van hen wist dat allang, omdat er door corona geen daadwerkelijke eindexamens werden afgenomen. Als mens kun je het leven lang blijven twijfelen of je wel geslaagd bent. Dat is nergens voor nodig, dat lezen we al in de bijbel.

En God zag dat het goed was

Foto van wikipedia

Voor een diploma van de middelbare school heb je vier tot zes of meer jaar worden. Pas dan ben je klaar om de wereld in te gaan. In het scheppingsverhaal heeft God slechts zes dagen nodig om alles te maken. En zodra er iets nieuws is gemaakt, klinken in Genesis gelijk al die woorden: En God zag dat het goed was. Niets wachten om de wereld in te kunnen, van God mogen we gelijk aan de slag. Ga heen en wees vruchtbaar. Dat we het kunnen, daar twijfelt God niet aan.

Learning by doing

Dát is hoe het vaak gaat in het bedrijfsleven en in het normale leven. Zo heeft God ook ons bedoeld. Ga de wereld maar in en wordt door schade en schande wijs. God heeft het nog nauwelijks gezegd of de man heeft de vrouw al als “zijn vlees”, dus zijn bezit gekenmerkt. Niet veel later is de eerste moord een feit. Leren door te doen is een pijnlijk proces waarbij keer op keer fouten worden gemaakt.

Fouten als evaluatie

In de ideale wereld kijk je regelmatig terug naar wat je gedaan hebt en probeer je fouten in de toekomst te voorkomen. In veel bedrijven gaat men voort zonder die evaluatie en in het normale leven is het niet anders. Ook daar staat de bijbel bol van. Het volk Israël gaat steeds in de fout: De Eeuwige die een verbond (zou het een huwelijk zijn?) is aangegaan met Zijn volk, komt telkens weer alleen te staan. Toch gaat Hij steeds opnieuw op zoek naar zijn mensen. Hij kan niet lang kwaad blijven, mensen beroeren God tot in het diepste van het hart.

Finale kwijting

Uiteindelijk stuurt God zijn enige zoon. Jezus, die uiteindelijk de dood aan het kruis zal vinden. God heeft zijn zoon gegeven zodat ieder die toenadering tot Hem zoekt, niet verloren zal gaan, maar een leven met eeuwigheidswaarde heeft. Het is het evangelie van Johannes dat dit vertelt. God vindt ons zo geslaagd, dat Hij letterlijk alles ervoor overheeft om ons een toekomst te geven.

Vallen, maar vooral steeds opstaan

Zoals de eindexamenkandidaat er niet is met zijn diploma, zo zijn wij er niet met de verlossing in Christus. Als je geslaagd bent ga je op zoek naar een vervolgopleiding of naar een baan. Als je gelooft en je toevertrouwd aan die God die steeds met je mee wilt gaan, zoek je verdieping van het geloof en toepassing ervan in je leven. Bovendien ga je regelmatig op bijscholing. Naar de kerk gaan, of in coronatijd, de onlinekerkdiensten, zijn eigenlijk een voortdurende bijscholing in het geloof. De bijbelkring of koffie na de kerk zou een ideaal moment zijn voor gelovige intervisie: Hoe ga jij met het geloof om? Hoe overwint u aanvechting?

We staan op de drempel van een nieuw leven. Alle netgeslaagden gaan een stap verder naar volwassenheid, ze maken een vervolg keuze. Een geslaagd mens staat elke dag voor een keuze: durf ik ook vandaag te aanvaarden dat God mij geslaagd vindt? Vind ik dat zelf ook? Het mooiste is dat elke dag het antwoord kan zijn: Ja, ik ben geslaagd en ik doe mijn uiterste best om nog veel geslaagder te worden in vrede en naastenliefde.