Imperatiefloos

Gij zult, u moet, jij zal
verdwijnen
zullen deze woorden.

Want je doet wat in je ligt besloten

Geen gebod en geen bevel
is dan meer
nodig of gewenst.

Want goed doen ligt in je besloten
De sleutel tot jezelf
ken jezelf.

Dat kun je niet gebieden.