Zijn liefde overwegen in het hart

De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. De kerk wacht op de komst van haar Heiland. In deze tijd van mijn leven heb ik veel vragen over mijn weg met God. Hoe wil ik leven voor Zijn aangezicht en hoe wil ik Zijn liefde beleven. In mijn geloof groei ik steeds meer naar Hem toe. Ik ervaar dat Hij er is en vol liefde om mij heen is. Soms lijkt het alsof Hij mij wil omhelzen en laat voelen dat ik er mag zijn. Met die ervaring van liefde wil ik mijn weg door het leven gaan.

Hoe ik dat vorm kan geven weet ik vaak niet, het is een zoekend tasten. Dat is niet erg, dat is juist geloven. Ik moet denken aan Maria die te horen kreeg dat ze een bijzonder kind ter wereld zou brengen. Ze was in verwachting en zocht samen met Jozef naar een weg om te gaan. Daarbij bewaarde ze alles wat er gezegd werd en wat er gebeurde in haar hart en overdacht dat alles. Ik hoop dat deze adventstijd mij helpt om de weg die God met mij wil gaan, zuiver te overdenken, te doorleven en in mijn hart ruimte te maken voor de komst van mijn Heiland.
image