Het sacrament als teken van Liefde

image

Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. Alles wat Hij deed, deed Hij uit liefde.
Aan de ene kant lijkt dit enorm zwaar en dogmatisch, aan de andere kant is dat geheim wat niet is uit te leggen.

Christus houdt van mij, veel meer dan ik aan kan. Als ik mijzelf heb afgeschreven komt Hij nog met zijn liefde, zijn leven naar mij toe.

Gisteren werd ik me dat weer eens bewust. Ik vierde Sacramentsdag mee in de kerk van mijn vriend. Door de homilie daar voelde ik van binnen warmte voor God. Aan Hem wil ik mijn leven wijden, elke dag opnieuw.
Door mens te zijn tussen mensen, zoals Hij eens mens was zoals wij.