Hemelvaart is werken op aarde

klein-CIMG2778Hemelvaartsdag is van belang voor ons,  hier en nu. Het is geen romantisch tafereeltje van een sprookje over een man die op de wolken weggaat.  Natuurlijk herdenkt de kerk dat Jezus naar de hemel ging,  dat is een belangrijk  aspect.  Een aantal evangelisten schrijven erover.  Vanmorgen stond het evangelie van Marcus op het rooster.  Marcus vertelt dat Jezus aangeeft dat gelovigen mensen zullen genezen,  duivels uitdrijven en vergif zullen overleven. Daarna wordt Hij van de aarde weggenomen.
Anders dan in het boek Handelingen blijven de mensen niet omhooggericht staren, maar verkondigen ze door wat ze doen het goede nieuws van Jezus. De boodschap dat God liefde is.

Als je dat hoort,  dat onze Heer mensen op weg stuurt om mooie dingen te doen en liefde te bewijzen aan anderen,  dan wil je toch niet stilzitten? Als de Heer niet lijfelijk op aarde rondloopt,  dan mogen wijzelf zijn liefde ronddelen. Nu is dat wellicht een groot begrip. Zeker als we luisteren naar Marcus. Duivels uitdrijven,  dat is een beeld wat er bij ons maar moeilijk ingaat. Toch zijn er zoveel plekken waar mensen kwaad berokkenen aan anderen. Mensen kunnen elkaar met woorden en daden zoveel vervelends  aandoen.  Zijn die mensen duivels? Nee vanzelfsprekend niet,  mensen die dat doen zijn ook kind van God.  En daarom kunnen wij ze er wel op wijzen dat ze dingen doen die niet kloppen met wie ze zijn.  Een mens mag leven uit liefde,  niet uit eigen belang eerzucht of mooie woorden. Als we dat proberen komt de hemel,  waar Jezus voor ons een plaats wil maken,  al een stukje dichterbij op aarde.

Mensen wijzen op hun woorden of gedrag gaat niet zonder eerst bij jezelf te raden te gaan. Ben ik zelf wel zo zuiver op de graad? Ben ik open en eerlijk en vergevend? Of ga ik ook zelf mee in onjuiste veronderstellingen of maak ik mij schuldig aan ellebogengedrag? Het is ons,  hoe goed we ook ons best doen, niet vreemd.

En de vraag die bij mij bovenkomt is: handel ik in alles wat ik doe,  zo zoals mijn Verrezen Heer dat zou willen? Hij is opgestegen, maar durf ik in leven,  doen en bidden dicht bij Hem te zijn? Durf ik mijn naaste uit liefde te zien. Hem of haar aan te spreken en te vergeven? Durf ik mijzelf te accepteren in wie ik ben met al mijn kanten? Hemelvaart roept veel vragen op. Vragen die in wezen ook nieuwe uitdagingen zijn om aan te werken. Geloven si immers altijd bezig blijven. Ik hoop in mijn leven Hem steeds opnieuw antwoord te geven.
Heer, ik geloof,  ik wil in Uw voetspoor verder,  maar werk met mij mee en in mij,  zoals U de discipelen naar de Hemelvaart nabij bleef en met hen meewerkte.

Ik wens alle lezers een hemel op aarde.