Heiligen, wat moet je ermee?

De discipelen van Jezus worden in de traditie ook als heiligen gezien
De discipelen van Jezus worden in de traditie ook als heiligen gezien

Heiligen zijn binnen de katholieke kerk belangrijke personen. Je hebt ze in allerlei soorten. Allereerst natuurlijk de mensen die rondom Jezus stonden. De apostelen, zij worden heilig genoemd. Daarnaast zijn er ook heel veel heiligen uit later tijd. Zij deden veel dingen vanuit hun geloof, die steeds opnieuw blijven inspireren. Eén van de meest recente voorbeelden is Moeder Theresa. Zij werd begin september van dit jaar door de paus heilig verklaard.
Rond die tijd hoorde ik iemand van niet-katholieke huize zeggen: Wat moet je toch met al die heiligen?

Hulp van heiligen

Het geloof vasthouden is lastig. Dat komt omdat het geloof niet vanzelfsprekend is. Al vanaf het begin van het christendom, gaat het geloof in tegen de moraal van de wereld. Waar in de wereld winst en groei de boventoon voert, is in het geloof de medemenselijkheid en de overgave het belangrijkst. Alle gelijkenissen uit het evangelie laten ons zien dat we zonder eigen belang het moeten opnemen voor de minsten der mensen. Dat is altijd lastig vast te houden geweest. Mensen die dat hun leven lang hebben geprobeerd zijn een voorbeeld voor ons. Denk aan Franciscus van Assisi, hij wilde arm zijn met de armen. Zijn orde van kloosterlingen heet nog steeds de orde van de minder-broeders. Mensen die broeder zijn van hen die het minder hebben.
De heilige Franciscus helpt ons om de weg naar onze spiritualiteit zuiver te houden.

Bidden met heiligen

Gaudi ging zijn huis niet uit zonder tot de heilige Antonius te bidden
Gaudi ging zijn huis niet uit zonder tot de heilige Antonius te bidden

In het geloof is het contact met God erg belangrijk. Het is immers prachtig om je zorgen en verdriet neer te kunnen leggen bij de Eeuwige. Het is nog mooier als anderen ook voor je bidden. Dit kun je vragen aan vrienden, bekenden, mensen uit de kerk, maar in de katholieke traditie ook aan heiligen. Zij zijn dan niet meer fysiek onder ons, maar wel dichtbij de Heer. Zij kunnen zo ook onze noden bij Hem neerleggen. Bidden doen we niet alleen, maar samen, als kerk van alle tijden en alle plaatsen.

Heilige rolpatronen

Het is in het leven voor iedereen belangrijk om rolpatronen te hebben – voorbeelden aan wie je je kunt spiegelen in je ontwikkeling. Voor mensen kunnen dat ouders, ooms en tantes of popidolen zijn. Bij het vinden van je identiteit als homo/lesbienne kunnen dat mensen zijn als Jos Brink, Albert Verlinden of Sara Kroos. Voor vrouwen kunnen mensen als Oprah Winfrey, Daphne Dekkers of andere powervrouwen een rolpatroon zijn.

Voor een gelovige zijn de heiligen deze rolpatronen. Je kunt je een beetje aan hen spiegelen. Mensen in verdrukking kunnen bijvoorbeeld zich spiegelen aan Titus Brandsma en mensen die zoeken naar een band met Jezus kunnen zich in spiritualiteit spiegelen aan bijvoorbeeld Therese van Lisieux.
Er zijn nogal veel heiligen. Kijk maar eens in de rubriek van gedachtenissen op deze site. dat zijn er al heel wat. Pak in de bibliotheek een boek over heiligen en er zijn vele honderden in terug te vinden. Waarom dat is? Omdat je in elke situatie een ander spiegelfiguur kunt gebruiken en omdat de kerk gelukkig rijk is aan vele mensen die ons nog steeds inspireren. Het is een rijke schat uit de traditie.

Mijn heiligen

klein-cimg7447
De opdracht in de tempel

Over wie mij inspireren schreef ik al eens. Maar toen ik laatst in Barcelona was kwam ik weer geregeld Franciscus tegen. Meer dan ik me bewust was is hij iemand die me volgt op mijn weg. Bij hem krijg ik warme gevoelens. Omdat hij zo basic in het geloof staat. Zijn soberheid en inzet voor anderen blijft me in alles aanspreken.
Een ander die ik hier graag wil noemen is de heilige familie. Ook dat werd me in Barcelona duidelijk. Ondermeer in de Sagrada Familia. Maria en Jozef zijn bijzondere ouders geweest voor Jezus. Maria is altijd vol zorg om haar zoon gebleven en Jozef heeft zich altijd geschikt naar Gods plan. Hoe past mijn leven in Gods plan en hoe kan ik vol zorg blijven om Christus en om anderen. Zij kunnen me daarbij helpen.