Heb jij de engelen gehoord?

Engelen spelen in de kerstnacht een belangrijke rol. In de bijbel horen herders van de engelen het grote nieuws van de geboorte van Jezus en in veel kerken klinkt vanavond en morgen het lied: “Hoor de eng’len zingen de eer”.
Maar hoe zit het met ons? Horen wij de engelen eigenlijk wel?

Engelen zijn meer dan mensen

Ze staan zo mooi in kerstboom of op de kerstkaarten, maar ze zijn verworden tot sprookjesfiguren. Alsof het verhaal van kerstmis, 2000 jaar geleden, vol romantiek en vage figuren zat. Engelen in onze tijd worden meestal als overdrachtelijke beeldspraak gebruikt. Ik doe dat zelf ook, als een vriend bijvoorbeeld even boodschappen voor je doet, wanneer je ziek bent. Toen ik vorige week zelf door buikgriep geveld was, maakte ik het mee. Ik noemde hem een engel.

De engelen van de kerstnacht zijn veel meer dan mensen. Het zijn de boodschappers van God. De boodschappers van een andere wereld. In onze wereld, vol met oorlog, aanslagen en verdriet, brengen zij de boodschap van het Koninkrijk van de hemel. “Vrede op aarde!”, want de Vredevorst is geboren!

Het is een boodschap die elk jaar opnieuw klinkt. Niet als een boodschap van vervlogen tijden, maar een boodschap die nog steeds relevant is. Ook wij mogen weten dat er een wereld is van vrede. Vrede is geen onhaalbaar ideaal, vrede is er al. Maar aan vrede moet je jezelf toevertrouwen. Gods vrede is geen gewapende vrede waarin je voor alles beschermd bent. Gods vrede is de vrede in de kwetsbaarheid. Jezelf openstellen voor weer en wind, die de kerststal in komen. Het moet er ongetwijfeld getocht hebben.

Vrede zonder vrees

Wij kunnen pas op weg naar een wereld van vrede als we open durven zijn voor iedereen. Als wij welbehagen hebben bij wie we zijn, onszelf en anderen accepteren. Zoals ook God ons accepteert. Moeten we dan bang worden voor een aanslag omdat we onze veiligheid opgeven? Moeten we dan vrezen voor de hedendaagse Herodessen die het gemunt hebben op onze manier van leven uit liefde? Vanzelfsprekend niet. Dat was immers waar de engel mee begon in de kerstnacht: “Wees niet bang!”

In de wereld van Gods vrede hoeven we niet bang te zijn. We kunnen ons gedragen weten door die belofte dat er een wereld is, waar wolf en lam met elkaar kunnen omgaan. Een wereld waar het zwakke kind, de sterke wapens overwint.

Ik wens alle lezers een vrede kerstfeest vol engelenzang toe. Dat een onbevreesde houding ons in ons hele leven mag steunen.

Een engel van de Amerikaanse kunstenaar Donnie Sasser