Gods liefde verbindt iedereen

P1030451Gods liefde gaat van generatie op generatie. De bijbel staat vol verhalen over mensen die zich laten leiden door Zijn liefde. In het Nieuwe Testament staat Jezus centraal. Hij liet zien hoeveel liefde God voor mensen heeft. De onvoorwaardelijke liefde van God voor mensen, kostte Jezus zelfs zijn leven. Bij zijn dood op Goede Vrijdag, leek het einde van deze liefde nabij. Van mensen verlaten, behalve zijn moeder en trouwste leerling, stierf Jezus. Het was echter niet het einde. Door de kracht van God verrees Hij uit de dood. Zijn verrijzenis zette een beweging in gang, die tot op de dag van vandaag doorgaat. Een beweging van mensen die elkaar liefhebben in Gods naam.

Door het geloof in Christus kan ik me verbonden voelen met gelovigen uit alle tijden en windstreken. Liefde overstijgt alles. De verbondenheid met alle gelovigen voelde ik gister, toen ik de Mattheus Passion beluisterde in De Doelen in Rotterdam. Oude woorden, door Bach getoonzet en gedreven gezongen en uitgevoerd door de Bach Vereniging. Even was ik in alle gevoel terug in Jeruzalem en kon me helemaal de zware weg voorstellen, die Jezus voor mij gegaan is.

De verbondenheid gaat ook over grenzen heen. Vanmorgen bekeek ik op de televisie de inauguratie van de paus. Het was alsof een groot deel van de familie bijeen was om samen te vieren dat een broer nu het aanspreekpunt is. Samen geloven in de Verrezen Heer, of je nu uit het westen, Latijns-Amerika, Griekenland, Rusland of China komt. In vele talen klonken de voorbeden. Wat geweldig!

Vaak vergeten we dat Gods liefde iedereen bij elkaar brengt en pinnen we mensen vast op belijdenisgeschriften, tradities en leergezag. Jezus, die ons voorging wees ons op elkaar, op naastenliefde. De huidige bisschop van Rome, Franciscus, laat die boodschap in elke toespraak of preek tot nu toe doorklinken. Daar ben ik heel blij mee, maar het is een boodschap die door elke gelovige, behorend tot de geestelijkheid of niet, kan worden uitgedragen in woord en daad.

Gods liefde duurt in eeuwigheid!