Alleen jíj weet, waar je God kunt vinden.

Iedereen loopt met zijn smartphone te appen. Thuis is het gezinsleven verdwenen en kijkt men liever Netflix dan dat ouders en kinderen goede gesprekken voeren. Op straat kun je mensen groeten, maar in de grote stad kijkt men verbaast als je mensen beleefd goede morgen toeknikt. Waar kun je in zo’n samenleving God nog vinden?

Geen handboek

De graftuin in Jeruzalem.

Om God te ervaren is geen handboek. Sterker nog, juist daar waar je Hem zou verwachten is Hij meestal niet. Dat begint al in de Bijbel. Het volk Israël komt voort uit Jakob, een bedrieger en oplichter. God gaat met hem mee, maar Jakob komt pas laat tot inkeer. Jezus, Gods evenbeeld op aarde, wordt niet geboren in een groot paleis, maar in een onooglijke stal. Bovendien zal Jezus niet zegevieren in een grote triomftocht naar de tempel, maar zijn leven eindigt aan het kruis en in het graf.
Of… er zijn getuigen die zeggen dat Hij verrezen is. Dat Hij zich heeft getoond en voortleeft.
Helemaal iets wat je niet logischerwijze verwacht, het gaat alle verstand te boven.
Een handboek om God te ervaren, begin daar maar niet aan…

Maar wat dan?

God ervaren gaat het beste als je er op bedacht bent dat God je in je leven tegemoet zou kunnen komen. God is geen God die ineens opduikt, Hij wil zich steeds opnieuw laten zien aan hen die in Hem geloven. Zoals Jezus eens geboren werd uit een normale vrouw, zo wil God ook in ons normale leven komen. Maar daar moeten we wel ruimte voor laten. En dan nog, dan nog, komt Hij onverwacht.

Waar dan?

Ik ga mijn leven anders dan u. Mijn buurman of collega leeft op weer een andere manier, met andere zorgen. Waar God in Uw leven is weet ik niet. Maar ik weet wel dat Hij mij op de meest vreemde manieren benadert. Toen ik ooit in mijn studententijd mij afvroeg wie ik was, hoe ik mijzelf moest positioneren had ik ook regelmatig een gebedsuur met een vriendin van me. We hadden ook mijn vraag in gebed gebracht. Ik fietste terug naar huis en botste bijna tegen een reclamebord op: Be yourself, there are plenty of others. Zo snel had ik nog nooit mijn gebed beantwoord gehad.
Maar ook in veel minder opvallende wegen komt God op me toe. Bijvoorbeeld omdat mensen, die ik niet ken opeens prachtige dingen in een gesprek zeggen. Mensen die spontaan hun geloof delen. Of omdat ik ineens merk dat ik mensen met kleine dingen kan helpen, die voor hen juist groot blijken te zijn. Op die momenten voel ik God als heel dichtbij.

Aan de slag dan maar

Het devies is: Leef zoals je zelf bent. Kijk om je heen en leg je smartphone weg. Praat met mensen, geniet van wat het leven biedt en probeer dankbaar te zijn. Wanneer je met God blijft praten, dan merk je vanzelf waar Hij is. En het is mooi om die dingen te kunnen blijven delen met elkaar als gelovigen.
Dat is ook de reden dat ik nu voor het eerst meedoen met #bloghop een initiatief om christelijke bloggers te laten delen in elkaars ervaringen. Het thema van deze maand is: God ervaren. Alle blog-posts die over dit thema geschreven worden, worden gedeeld onder de post van de host van deze maand en vindt u dus hier.