God trouw blijven

Jer10feb12_00011De wereld juicht. De stad juicht. Jezus komt binnen in Jeruzalem en iedereen is naar buiten gekomen. Hosanna, hosanna! Alsof een nieuwe koning onthaald wordt door een massa mensen. Jezus is de nieuwe koning, die komt in de naam van de Heer. Nu komt er echt verandering.Mensen zijn in extase. 

Ik snap het wel, als je merkt dat God bezig is met deze wereld dan ben je enthousiast. Dan wil je volgen, juichen en roepen: Groot is Hij. Gods werkelijkheid is immers te mooi voor woorden. Vandaag op Palmpasen staat alles in het teken van dat enthousiasme.

Het verhaal van de intocht in Jeruzalem wordt overschaduwd door de rest van de week. Heden hosanna, morgen kruisigt hem, zegt een lied. Eind van de week gedenken we Jezus’ lijden en sterven. Jezus moest zijn liefde bekopen met de dood. Zo enthousiast en vurig als de mensen op Palmpasen waren, zo afwezig zijn ze op Goede Vrijdag.

Gods liefde is te groot voor woorden, maar gaat door alle lijden heen. Jezus is mens geworden, en weet wat het is om te lijden. Hij kent ons zoals wij zijn. Daardoor kunnen wij bij God onszelf zijn, in vreugde en verdriet. Het maakt me enorm dankbaar.

Vandaag op Palmzondag juich ik, voor God. God die met me meegaat, het leven door. Hij heeft me zoveel zegeningen gegeven. Ik wil Hem binnenhalen in mijn leven. Ik wil proberen om hem altijd trouw te blijven. In goede en kwade dagen.
Dat het zo mag zijn.