Gestild verlangen

Al mijn hele leven hoop ik
dat ik iemand vinden zal
waarbij ik horen mag
met wie ik één mag zijn.

Ik zocht naar mensen, groepen
ik zocht naar warmte in het wild
ik verlangde, naar een roepen
waar mee een behoefte werd gestild

Ik was razend druk,
tot jij me overkwam
en ongekende rust gaf.

Stille harmonie omvatte mij
want wat ik hoopte dat ben jij
eindelijk voor mij gevonden.