Geschenk van het licht

Het licht gaat met ons mee
en schenkt ons elke dag
wat wij slechts voelen en ervaren
maar wat niet te vatten is:
een glimp van de hemel.

 Dan delen we het eeuwig leven
zo sterfelijk als wij zijn
omdat ons innerlijk verlangen
en de liefde van de Schepper
even in gemeenschap zijn.