Genesis, een boek vol broers

Broers kunnen elkaar ongelooflijk dwarszitten. Als je als ouder niet uitkijkt heb je zo een kleine oorlog. In het boek Genesis gaat het voortdurend over dergelijke familieruzies. Kaïn en Abel, de eerste broers die er zijn, krijgen zelfs zulke ruzie dat Abel er aan overlijdt. Sem, Cham en Jafet zijn met zijn drieën thuis en na een boottocht van 40 dagen over een ondergelopen aarde komt er in hun drie-broer-schap ook ruzie. Over hoe je omgaat met je oude vader. Hoeveel gezinnen krijgen tegenwoordig geen heibel over hoe ze met de bejaarde ouders om moeten gaan?

Rubens_Reconciliation_of_Jacob_and_Esau
Jakob en Esau ontmoeten elkaar. Een schilderij van Rubens

Dan Jakob en Esau, ze trekken al aan elkaar voor ze geboren zijn. Jakob ontsteelt zijn broer Esau het eerstgeboorterecht en de zegen en dan vertrekt ie. Zorgen over de erfenis zijn dus van alle tijden. En broers die elkaar laten zitten ook. Nou ja, laten zitten. Dat lijkt aanvankelijk zo, later zullen Jakob en Esau zich weer met elkaar verzoenen. Ze hebben er beiden spijt van dat het zo gegaan is.

Jakobs eigen zonen zijn trouwens niet veel beter. Tien van de twaalf verkopen broer Jozef aan een slavenhandelaar. Uiteindelijk komt ook dat verhaal goed. Jozef schopt het tot onderkoning en de broers moeten voor hem knielen, ze hebben zelfs hun leven aan Jozef te danken.

Een boek vol broers, zo mag je dat boek Genesis dus wel noemen. Ik las het vanaf nieuwjaarsdag elke dag, want net als vorig jaar wil ik de bijbel in een jaar uitlezen. Nu wil ik jullie er ook in meenemen, dan lezen jullie een beetje mee.

21904Ik dacht even aan mijn eigen broer en zus. Natuurlijk zijn wij vroeger ook wel eens elkaar in de haren gevlogen. Het hoort erbij. Daarna dacht ik aan de kerk, allemaal gelovigen bij elkaar. Ook gelovige christenen noemen elkaar broeders en zusters. Het hoort er daar ook bij dat we elkaar af en toe in de haren vliegen. Toch zijn er ook momenten om elkaar weer te ontmoeten. Te ervaren dat je samen christen bent. Zo’n moment is de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid, die vandaag begonnen is. Dat we in goed en gemoedelijk broeder- en zusterschap de kerk van onze Heer mogen zijn.

Extra: Recepten voor de week van de eenheid.
Extra: Bloemschikking voor de week van de eenheid
Extra: Het verhaal van Jozef en zijn broers, een video