Geloven in het alledaagse

Nu begrijp ik je armbandje! Wat staat er precies op? Ineens had ik gewoon op mijn werk een gesprek over het geloof. Ik kreeg door dat kleine dingen al een teken kunnen zijn van hoe je in het leven staat. Het is prachtig om dát op te merken.

Met Franciscus aan de hand

Het armbandje waar dit gesprek met een nieuwe collega over ging is een rubberen bandje met een opdruk van een tekst. Eigenlijk een bandje zoals er al zovelen zijn voor allerlei doelen. Het opschrift van dit bandje luidt: Vrede en alle goeds!

Het is de groet waarmee Franciscanen elkaar begroeten. De groet waarmee Franciscus zijn broeders op pad stuurde langs de huizen. Het is geïnspireerd op het evangelie. Wens je medemensen de vrede en alle goeds. Ook als je niets meer hebt om hen te bieden: Vrede en alle goeds.

Zonder woorden aanwezig

In alles wat ik doe, hoop ik uit te stralen dat Gods Liefde mijn drijvende kracht is. Ik schiet er meer in te kort dan dat ik zou willen. Dat weet ik zeker. Toch zijn er die momenten dat mensen vertellen dat ze blij met je zijn. Ze hebben hun verhaal even kunnen doen. Ze hebben hun hart kunnen luchten ook al was het gesprek om andere zakelijke dingen begonnen. God is overal aanwezig waar mensen elkaar ontmoeten. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Ook door de woorden op mijn armbandje: “Vrede en alle goeds – Peace and all good” is God aanwezig. Ik hoef mensen niet eens te spreken. Ze kunnen al aangesproken worden door het te lezen. Dát vind ik zo mooi.

Vrede als allerbelangrijkste

Wat is mooier om mensen mee te geven dan de vrede? In de Rooms-Katholieke Kerk doe je het bij elke eucharistieviering: Elkaar de vrede van Christus toewensen.
In geloof is vrede veel meer dan het zwijgen van wapens. Het is ook de liefde en barmhartigheid voor je medemens en voor jezelf. Er kan heel veel onrust en onvrede alleen al in je eigen gemoed zitten. Vrede van Christus is een harmonische samenleving met God, met alles en iedereen om je heen en met jezelf. Dat wil ik mensen heel graag toewensen. Elke dag opnieuw.