Geloofsvernieuwing, zingen, bidden, leven.

thumb4Blijf niet staren op wat vroeger was
sta niet stil in het verleden
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen
merk je het niet?

(Liedboek 809)

Gisteren, 25 mei 2013, werd het nieuwe liedboek gepresenteerd in Monnickendam. In een grootse presentatie werd het aangeboden aan de vertegenwoordigers van de kerken die meededen aan het project.) Het oude rode liedboek zal verdwijnen en een frisse nieuwe bundel zal mensen doen zingen. Het oude liedboek zit me in de genen. Ik zing de psalmen en gezangen uit mijn hoofd en weet er vaak nog het nummer bij te noemen ook. Het was gisteren afscheid nemen van iets dat me dierbaar is.

Zingen krijgt een nieuw elan. Het was behalve afscheid namelijk vooral feest. Een prachtig nieuw boek is het geworden! Er staan bekende oude kaskrakers in, maar ook schitterende nieuwe liederen. Waaronder twee mooie teksten van mijn eigen lieve vriend. Ik ben blij met de nieuwe bundel, die me mij nieuwe inspiratie geeft. Liederen en geloof vernieuwen zich immers steeds weer.

Mijn persoonlijk geloof groeit en vernieuwt met de jaren. Ik merk hoe belangrijk de persoonlijke omgang met God is geworden. De theoloog die als een hamster zoveel mogelijk kennis wil binnenhalen is veranderd in een kind dat wil genieten van alles wat de Schepper hem geeft. Niet alleen de ratio, maar vooral ook het gevoel bepalen mijn band met de Levende Heer.

Afgelopen donderdag ontving ik per post het nieuwe liedboek én het getijdenboek uit de katholieke kerk. Ik had het besteld omdat het me dierbaar is geworden. Door dagsluitingen hier thuis in de kapel en door bezoeken aan vrienden in een religieuze leefgemeenschap ben ik de getijden van de dag gaan koesteren. Zo komt het samenleven met God immers nog meer tot uitdrukking. De Eeuwige is een partner door alle tijden heen. De Eeuwige is de grond van het leven. Het getijdenboek geeft er in hymnen, gebeden en lezingen prachtige handreikingen voor.

Voortdurend verander en groei ik op de weg met God en mensen. Ik ontdek onvermoede en mooie kanten van mijzelf, die dienstbaar kunnen zijn aan Zijn Koninkrijk hier op aarde. Hij begint elke dag opnieuw met mensen en laat niet los wat Hij begonnen is. Hij laat mij niet los en geeft mij steeds opnieuw geschenken. Zijn cadeau’s zijn de dingen die dagelijks op mijn pad komen. Hij leidt me op een weg  die ik zelf nooit kon vermoeden, maar die vol is van Liefde, in alles.  Het nieuwe liedboek is op die weg een nieuwe fijne reisgenoot.