Gedragen leven

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,

Psalm 68 vers 7, berijmd

Kapernaum_00001Het is bijzonder fijn om te leven tussen mooie mensen. Mensen die een stuk van je levensweg delen. Mensen waardoor je gedragen wordt. De afgelopen tijd merk ik dat aan de liefde en betrokkenheid van vrienden, mede-koorleden, familie en collega’s.
In alles wat er in mijn leven gebeurt zijn zij er om mee te sparren, mijn verhaal te doen of gewoon lekker samen bezig te zijn en bijvoorbeeld te zingen. Zo kun je als mensen elkaar dragen in tijden dat het moeilijk is, of juist als je samen vreugde deelt.

Door alles heen merk ik ook dat God mij draagt. Als ik van binnen onrustig ben of niet zo goed weet wat ik moet doen, ga ik het liefst naar mijn bidplekje. Ik ga zitten en bid het getijdengebed. In de stiltes tussen de psalmen, lezingen en gebeden, word ik ook langzaam stil van binnen. Het is alsof God tegen mij zegt: “Wees niet bang, ik draag je, dan kun je het leven aan.”

Samen op weg zijn met God, is het leven aankunnen. Soms kijk je op een periode terug en vraag je jezelf af: hoe heb ik dat ooit kunnen doorstaan? Je blijkt gegroeid in je karakter en sterker door alles heen te zijn gekomen. God heeft je gedragen. God geeft mij kracht in mijn leven. Ik word er mooier mens van. Ik durf trots op mijzelf te zijn.

Op die manier geloven en leven doe je niet alleen. Dat doe je met de mensen om je heen, met God en niet te vergeten met de rest van de schepping. SamZelfs mijn kat Sam, draagt mij in lastige tijden. Het is geweldig om zo de ruimte te hebben om te groeien en de liefde te krijgen om mijzelf te zijn, in alles en door alles heen. Daarvoor ben ik dankbaar en prijs en loof ik God. Net zoals de psalmdichter van bovenstaand fragment. God zij geprezen met ontzag, Hij draagt ons leven dag aan dag: Zijn Naam is onze vrede.