Franciscussonnet

De bruine gestalte kwam
vrijwel ongemerkt naderbij
de liefde had hem meer bekleed
dan zijn pij ooit zou kunnen.

Verstoten door mensen
streed hij voor gemeenschap
slechts dieren herkenden
wie hij werkelijk was.

Franciscus van Assisi
geloofd zij zijn vrede en goedheid
geloofd zijn vrolijk gelovende tred.

Zijn leven is harmonie met de wereld
en voorbode van het koninkrijk
waarin ooit God, alles in allen zal zijn.