Franciscus, biddende broeder

biddende pausWow, wat was het prachtig dat Franciscus, de nieuwe paus, zijn pontificaat begon met het samen bidden van het Onze Vader en het Ave Maria. Bidden is praten met God. De paus is zich bewust dat we samenleven met mensen, maar net zo goed met God. Uit zijn eerste dagen als bisschop van Rome spreekt nederigheid en dienstbaarheid en een leven dichtbij de Heer.

Hij is in dat alles voor mij een broer in het geloof. Ik ben dan zelf protestant, maar ieder die Jezus belijdt als Heer mag ik zien als broer of zus. Franciscus laat mij zien hoe je dicht bij God kunt blijven, ook al heb je leidinggevende taken. Hij toont hoe de liefde van God doorwerkt in de omgang met mensen.

Ik werd gesterkt, toen ik hem op de knieën zag gaan op het balkon van de Sint Pieter. Hij vroeg God en het volk om een zegen over zijn werk. Gods zegen en liefde is de kracht in mijn leven, dagelijks bid ik om Zijn nabijheid. Met mensen die dat ook doen voel ik me hecht verbonden. Op die momenten maakt de kerkelijke richting van mensen geen verschil.

Paus is de titel van de leider van de Rooms-Katholieke wereldkerk. Franciscus noemt zichzelf het liefst bisschop van Rome, zo lijkt het. Bisschop betekent opzichter. Iemand die kijkt of het goed gaat met de gelovigen. De paus heeft behalve een organiserende taak, ook sterk een herderlijke functie, voor de stad Rome en voor de wereld.

Ik voel me geïnspireerd door de manier hoe hij die taak heeft opgepakt. Zie ik hem dan als mijn herder? Nee, dat is Christus zelf. Franciscus is een broeder en gids, die voor mij bidt, omdat ik net als hij gelovige ben. En ik zal voor hem bidden, als broertje in Christus Jezus.