September

JANUARIFEBRUARIMAARTAPRILMEIJUNIJULI AUGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDECEMBER

1 september – Sint Egidius

Icon_of_St_Giles_-_geograph.org.uk_-_1425748De dag van de heilige Egidius, ook wel Gilles genoemd. Hij was een vrome, wijze man uit de zesde eeuw. Hij is patroon van onder andere kruideniers en mensen met borstkanker. Daar naast is zijn naam gebruikt voor de organisatie Sant’Egidio. Zij zetten zich in voor de armsten in de samenleving. Prachtig om de zien hoeveel zij doen voor anderen. Dat wij, Egidius indachtig omzien naar de ander in royaalheid en niet zuinig zijn, maar wel letten op de kleinen in de samenleving.

14 september – Het feest van de kruisverheffing

Karmel_00004Een blogje uit 2013

2014: Een mooie viering in het teken van het feest van de kruisverheffing. Het blijft niet te vatten dat Christus is gestorven uit liefde voor ons. Het blijft onbegrijpelijk dat God zoveel liefde voor ons heeft dat Hij ons blijft aanvaarden wat we ook hebben gedaan. Zijn Vaderhart blijft altijd naar ons verlangen.
Ik verlang er naar om steeds hechter in verbondenheid met Hem te leven. Om er te zijn voor Hem en dat onuitsprekelijke de basis van mijn leven te laten zijn.

19 september – Sint Januarius

Saint_JanuariusVandaag is de dag van Sint Januarius. Er is maar weinig over deze bisschop van Napels bekend. Het meest tot de verbeelding spreekt het bloedwonder. Soms wordt zijn reliek, korrelig bloed, tijdens een ritueel, weer vloeibaar. Het is teken van voorspoed voor de stad Napels.
Van uitgedroogd naar vloeibaar. Soms is mijn leven droog en zoek ik naar de bron van inspiratie. Dan zoek ik dingen waar ik enthousiast van word. Of meer nog, dan merk ik dat mijn geloof mij enthousiast maakt en mijn gesteldheid vrolijk en vloeibaar. Dat ik zo aan die onbekende Januarius mag denken.

21 september – Mattheüs

mattheusVandaag is het de Feestdag van Mattheüs, hij was belastinginner die Jezus ging volgen. Hij schreef bovendien een evangelie. Door zijn functie als belastinginner is hij ook heilige van de douanebeambten. Dat douanebeambten mogen werken uit liefde voor mensen en omzien naar de zwakkeren en vluchtelingen. De Bergrede van deze Mattheüs zou daar best eens aan bij kunnen dragen.

 

26 september – Cosmas en Damianus
cosmas en damianus
De gedachtenis van Cosmas en Damianus. Twee redelijk onbekende heiligen. Toch worden ze al eeuwen vereerd. Vooral als de patroonheiligen van artsen en apothekers. Zij zouden ooit de eerste beentransplantatie gedaan hebben.

Dat ieder in de gezondheidszorg mag ervaren dat hij/zij met waardevolle mensen bezig is. Met mensen, die medeschepselen van God zijn. Mensen genezen en willen genezen is geen kwestie van geld en budgetten, maar een kwestie van liefde geven aan anderen.

29 september – Feest van de Aartsengelen (Gabriël, Michaël, Rafaël en Uriël)

Erzengel_Michael_und_GabrielVandaag is de feestdag van de aartsengelen. Engelen zijn bijzondere boodschappers van God aan mensen, beschermers van levenden. Dat iedereen de bescherming van God in zijn of haar leven mag ervaren. En ieder zich mag toevertrouwen in nederigheid aan de roeping die hem/haar persoonlijk wordt gegeven.

 

30 september – Heilige Hieronymus

HieronymusDe dag van de heilige Hieronymus oftewel Sint Jeroen. Hij vertaalde de bijbel in het Latijn en schreef veel theologische boeken.
Bezinning op de Schrift is nog steeds van groot belang. Geloven doe je immers in vanuit het getuigenis uit de Schrift, in combinatie met je eigen wandel met God. Dat we in navolging van Hieronymus ontvankelijk mogen zijn voor wat God ons in het Woord wil meegeven.