Mei

JANUARIFEBRUARIMAARTAPRILMEIJUNIJULI AUGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDECEMBER

3 mei – Filippus en Jacobus de Mindere

Deze twee apostelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat zij op dezelfde dag de marteldood gestorven zouden zijn. Deze Jacobus wordt ook wel de broer van de Heer genoemd. De tradities verschillen in interpretatie van deze term. Had Jezus broers of was het op een andere manier een verwant familielid? In elk geval wordt er ook door Flavius Josephus van hem gezegd dat hij de eerste gemeente in Jeruzalem geleid zou hebben. Jacobus is in het jaar 62 om het leven gekomen door steniging.
Filippus is degene die Natanaël van onder de vijgeboom naar Jezus bracht. Hij is door kruisiging om het leven gebracht.

10 mei – Pater Damiaan
Damianus werd geboren op 3 januari 1840 in Ninde in België. Hij werkte, eenmaal ingetreden, als missionaris op Hawai. Hij is vooral bekend geworden om het werk dat hij deed onder de melaatsen (lepra-patiënten) op het eiland, in Molokai. Op 15 april 1889 stierf hij zelf aan lepra. Naast patroonheilige van leprapatiënten is hij ook patroon van AIDS-patiënten.

 

 

11 tot en met 14 mei – De IJsheiligen

Pas na de ijsheiligen mogen bepaalde planten pas weer naar buiten omdat dan het gevaar op nachtvorst geweken is. Maar wie zijn die ijsheiligen nu precies?
Het zijn mannen van naam uit oude tijden die veel betekend hebben voor het geloof. Ze hebben niets met ijs te maken.

11 mei – Mamertus 

Deze schutspatroon van de brandweer, was bisschop in de vijfde eeuw van Vienne in Frankrijk. Om rampen te voorkomen begon hij met de Kruisprocessie, drie dagen voor  hemelvaart.

12 mei – Pancratius

Pancratius weigerde om te offeren aan de Romeinse goden. Als veertienjarige jongen vond hij daarom de dood. Dit gebeurde in 304 na Christus. Zijn naam kom je her en der tegen, in plaatsnamen bijvoorbeeld. Sint Pancras.

13 mei – Sint Servatius

Deze heilige is de beschermheilige van Maastricht. De Servaaskerk op het Vrijthof is naar hem vernoemd. Hij zou in de vierde eeuw de eerste bisschop van de stad zijn geweest. 

14 mei – Bonifatius van Tarsus

Verwar deze man niet met de Bonifatius van Dokkum. Deze Bonifatius van Tarsus leefde al in de 4e eeuw en stierf in 307 omdat hij openlijk christen was geworden. Romeinse soldaten martelden hem de doodden hem door hem in kokende pek te werpen.

31 mei – Maria Visitatie (het bezoek van Maria aan Elisabeth)

800px-Church_of_the_Visitation_IMG_0637#Weesgegroet! Het is de feestdag van , twee vrouwen die samen de vreugde delen over Gods . Delen wij dat met hen?