December

JANUARIFEBRUARIMAARTAPRILMEIJUNIJULI AUGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDECEMBER

3 december – Franciscus Xaverius

Francis_XavierVandaag de dag van Franciscus Xaverius, hij was Jezuïet en missionaris in Goa. Ik moet denken aan de viering die ik in oktober in Lissabon meemaakte. Ook daar waren een aantal mensen uit deze voormalige Portugese kolonie. Het enthousiasme in de viering voor het geloof was bijzonder om te ervaren. Dat ook ons geloof vernieuwd mag worden en we vol vuur ons inzetten voor Gods rijk van Liefde

 

6 december – Nicolaas van Myra (Sinterklaas)

eerste wapen dorp valkenswaardEen blogje van 2014 – Geven om kleine mensen en
een blogje van 2015 – Geven en ontvangen

 

 

 

7 december – Ambrosius van Milaan

AmbroseOfMilanDe dag van Ambrosius. Hij zong de naar hem genoemde lofzangen. Dat wij ook vrolijk en zonder gene ons geloof mogen vieren.

 

 

 

13 december – Sint Lucia

800px-SantaLucciaVandaag is het Sint Lucia, de heilige vrouw, van wie gezegd wordt dat haar ogen werden uitgestoken en dat ze toch bleef zien. Ze was voor veel onderdrukte gelovigen een licht in hun duistere wereld. We leven toe naar Kerst, het lichtfeest bij uitstek. Zou het dan niet mooi zijn als we zelf proberen een licht te zijn voor mensen die het even niet meer zien?
Bijvoorbeeld voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders die zichzelf niet durven zijn. Het is tenslotte ook paarse vrijdag vandaag. Een dag speciaal voor jongeren die de kast niet uit durven.

De week voor kerst

In deze week klinken de O-antifonen in de vespers. Allemaal aanspreekvormen voor Christus. O kom, o kom Immanuel is het lied wat naar aanleiding van deze antifonen geschreven is. De eerste letters vormen in omgekeerde volgorde, de tekst: Ero Cras, dat betekent: Morgen zal Ik er zijn. Meer informatie vind je op WIKIpedia

17 december – Sapientia (Wijsheid)

O kom, Gij wijsheid, kom. Vanaf vandaag tot aan kerst klinken in de vespers de o-antifonen. Latijns teksten van oorsprong, die nog sterker de verwachting aanduiden voor Kerst. Ik ben dit jaar heel bewust bezig met kerst en advent. Ik heb de afgelopen maanden leren leven met een prachtig gebedsritme. Het is de maat van mijn leven geworden, mijn leven delend in gebed. Ik leef er van op, het brengt me bij wie ik echt ben. Bovendien helpt het me bewust te zijn van de loop van het jaar. Zo is het bewustzijn van het naderend kerstfeest ook groter.

Ik hoop en verlang dat het niet bij gebed blijft maar dat ik het licht in de duisternis ook een klein beetje mag doorgeven in de levens van de mensen om mij heen.
Dat ik daar Gods wijsheid bij mag ontvangen.

18 december – Adonai (Heer)

19 december – Radix Jesse (Wortel Isai)

O kom, wortel van Isai! Uit iets wat dor en doods lijkt, een oude boomwortel, kan nieuw leven opbloeien. Uit ons eigen leven kunnen we oude mooie dingen naar boven halen. Denk eens aan je kindertijd. Waaraan beleefde je plezier en waarom eigenlijk? Wat was er zo heerlijk aan lezen, spelen of knutselen? Hoe ben je nu met die verlangens bezig of zijn ze weggestopt onder een laag kennis en sociaal wenselijke patronen?

Kerst doorbreekt het wenselijke patroon van koningen die geboren worden in gouden wiegjes. Het koningskind wordt geboren in een schamele kribbe. Worden wij uit sleur en kaders herboren in een ongekende vrijheid van bemind worden door God? Word het kind in ons herboren en vindt het Kind bij ons Zijn woning? Goede vragen voor komende dagen.

20 december – Clavis Davidica (Sleutel Davids)
O kom sleutel van David!
Het kind dat komen zal, is zoon van David. Hij is koning als David, maar niet van een aards rijk. Hij wil koning en sleutel zijn van een hemels rijk. In Gods koninkrijk gaat niet om macht en bezit, maar om zijn in ziel en zaligheid.
Zo ongedwongen en open als een kind, helemaal onszelf, zo mogen we zijn als we ons leven aan Jezus toevertrouwen. Ik hoop dat hij de sleutel mag zijn tot wie ik ben. De sleutel naar God, die ik liefheb.

21 december – Oriens (Dageraad)
O kom, o dageraad.
In alle duisternis van de wereld breekt een licht door. Er is een God die van mensen houdt, ongeacht wie ze zijn en wat ze hebben meegemaakt. Allemaal hebben we donkere kanten. In het licht van Kerstmis worden we er mee geconfronteerd, komen ze aan het licht. Wij zijn immers niet meer zoals dat pasgeboren kind.
Maar door het kind in de kribbe mogen we weten dat God die duistere plekken van ons wegneemt.
Er kan een nieuwe dag beginnen.
Zie het daagt al in het Oosten. Een hemel op aarde komt eraan. Durven wij ons daaraan te geven?

22 december – Rex Gentium (Koning der volkeren)
O kom, koning van de volken.
De koning die met Kerstmis wordt geboren heeft een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Geen zwaarden of kanonnen, geen geweren of speren. Jezus is koning van de volken in het rijk van liefde.
Als wij zijn onderdanen zijn, vertrouwen we ons toe aan een kind. Dan mogen we proberen om nieuwsgierig en met open ogen de wereld in te kijken. Zonder oordelen naar de ander te gaan. Zoals de baby die in de wieg zonder oordeel kijkt naar ieder die hem komt begroeten.
Kerst vieren is alle kaders over boord durven zetten en lief te hebben, de mensen om je heen, maar ook jezelf. Omdat God ook van ieder mens houdt, zelfs als ik niet van mezelf hou, ook ik mag er zijn.

23 december – Emmanuel (God met ons)
O kom Emmanuel,
Vandaag klinkt de laatst o-antifoon. Na een hele adventsperiode verlang ik als nooit tevoren naar de kerstnacht. De nacht waarin weer een glorialied mag klinken. De nacht waarin de engelen God prijzen. De nacht waarin dat kind is geboren.
Men zal hem noemen: Emmanuel, dat betekent zoveel als: God is met ons.

Daar verlang ik inderdaad naar, dat ik God nog meer in mijn leven mag ervaren, zijn liefde mag beleven en uitdragen. Jezus’ geboorte was ogenschijnlijk een geboorte van een normale jongen. De andere mensen in de herberg kwamen niet eens feliciteren. Kerst is ogenschijnlijk een normaal feest, met alle commercie die Sinterklaas of Koninginnedag ook hebben. Velen zijn niet meer bezig met het kind van Bethlehem, zoals men dat 2000 jaar geleden ook al nauwelijks was.

Toch vier ik met vol enthousiasme Zijn geboorte. In de stal en in mijn leven. En vanavond bij het bidden van de vesper geef ik nogmaals uiting aan mijn verlangen naar een leven met hem:

25 december – Eerste Kerstdag
Bethlehem_00026De vroege morgen na de kerstnacht, zouden Jozef en Maria ook een korte nacht gehad hebben? Destijds in Bethlehem?
Als het zo was dan maakte het hen vast niet uit. Ze waren vol vreugde over het Kind in hun midden en vol van de verhalen van de herders.
Mooier kan het immers niet: Heden is u een redder geboren!
Vol van verwondering om God die naar ons toe komt als een kind, genietend van Zijn liefde en die van mensen vier ik Kerst.

Dat de droom van de Eeuwige werkelijkheid mag worden: vrede en gerechtigheid op aarde. Dat wij vanuit die kerstgedachte ons leven mogen leven.

Zondag na kerst – Feest van de Heilige Familie

Vandaag is het de zondag na Kerstmis.
De kerk viert dan het Feest van Heilige Familie. Jezus werd geboren in het huisgezin van Maria en Jozef. Zij brachten hem groot volgens de joodse wet. We kunnen dat zien aan het evangelie van vandaag: De opdracht in de tempel.

Ik denk aan het gezin waarin ik ben opgegroeid. Een liefdevolle omgeving waar ik altijd terecht kon en gelukkig nog steeds altijd terecht kan. Lieve ouders en een lieve broer en zus. Ik voel me bevoorrecht met hen. Een warm nest om telkens opnieuw thuis te komen.

Ik denk vandaag ook aan al die gezinnen waar het minder fijn is om thuis te komen. Door welke reden dan ook. Ik bid voor die kinderen die het moeilijk hebben thuis, dat ze warmte en liefde mogen ervaren. Ik bid voor ouders, die het lastig vinden om op een goede manier op te voeden. Ik bid om wijsheid, kracht en inzicht voor hen.

En ik denk aan ieder die geen gezin zal stichten, omdat ze onvruchtbaar zijn, omdat ze op natuurlijke weg geen kinderen zullen krijgen, omdat ze er als homo of lesbiënne voor kiezen om geen kinderen op te voeden of misschien wel omdat ze hun roeping volgen in een religieuze gemeenschap. Dat ieder mens, die zelf geen kinderen heeft, haar of zijn liefde mag delen met de mensen om zich heen. Dat ze zorgzaam zullen zijn in de samenleving en door God gedragen mogen worden als het kinderloos zijn hen moeilijk valt.

Zondag 27 december – Heilige Familie en ook de dag van Johannes Apostel

Een bijzondere dag vandaag, in kerkelijk opzicht. Het is de dag na Kerst. Sommige mensen noemen het zelfs derde kerstdag. Het is de zondag na Kerst, die in het teken staat van de Heilige Familie. Het maakt me bewust van de fijne familie waar ik uit kom. Het warme gezin. Maar het maakt me ook bewust van het feit dat ik niet op die manier een gezin zal hebben. Ik ben een zorgend en verzorgend typ, maar die kwaliteiten zal ik op een andere manier moeten inzetten.
Daarnaast is het ook nog eens 27 december. De dag van Johannes de Evangelist. Het is de evangelist waarmee ik me sterk verbonden voel. Door zijn mystieke evangelie van liefde. Door het feit dat de traditie hem met de geliefde discipel van de Heer vereenzelvigt. Want wat is dat een mooi beeld om aan Jezus’ borst te mogen liggen. Dicht bij Hem te zijn.

Een dag in het teken van de warmte dus. Dat die warmte er voor een ieder mag zijn.