Feest van verlangen

Witte donderdag is één groot verlangen. Ik verlang naar weer samen in de kerk kunnen vieren. Naar een gemeenschap van gelovigen. Ik verlang naar de communie, het weer echt kunnen ontvangen van de hostie. Joden zeggen met Pesach tegen elkaar: Tot volgend jaar in Jeruzalem. Ook wij als christenen zitten in een soort diaspora nu we niet samen vieren: Tot snel, in de kerk!

Want nu Corona in onze samenleving gaten slaat tussen werkenden en niet-werkenden. Nu het virus ons leven lijkt te bepalen verlang ik terug naar de tijd dat we nog gewoon de mis konden vieren. Dat we samen zongen met ons koor Mixtuur. Naar de tijd dat ik op Paasmorgen de eerste trein en bus nam naar het zuiden om met mijn ouders en broers Pasen te kunnen vieren in de kerk waar ik ben opgegroeid.

Maar ik zit voor mijn beeldscherm thuis. Witte Donderdag. Ik vier de mis van het Ariënsinstituut mee, die wordt voorgegaan door Rector Kuipers. De ene kant van mijn beeldschermen de mis, de andere kant het liturgieboekje. Het kan prachtig digitaal. En toch is het niet echt. Het is naar binnenkijken vanuit een kille buitenkant.

Het zingen neemt me mee naar de viering. Ik zing mee, hoe vreemd dat ook is voor je beeldscherm. Bij de communie bid ik het gebed om geestelijke communie.

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U, ik verlang naar U, kom in mijn hart.
Ik omhels U en bid U niet toe te laten, dat ik mij ooit van U scheide.

Alfonsus-Maria van Liguori

Ik bedenk me dat we ineens de communie niet meer konden ontvangen. Ineens waren daar de maatregelen van overheid en bisschoppenconferentie. Wat zou er door de leerlingen heengegaan zijn, toen aan die maaltijd? Toen Jezus zei: Ik zal niet meer met jullie eten en drinken, tot in het koninkrijk Gods?

De apostelen moeten hun hele leven daarna hebben uitgezien om ooit weer verenigd te worden met de Heer. Van de corona weten we dat de tijd voorbij zal gaan. Er zal weer een tijd komen dat we samen kunnen vieren, dat we het Allerheiligste mogen ontvangen. Laat het vuur van de discipelen en hun toewijding ons steunen en zorgen dat wij dicht bij ons hart en ons verlangen blijven.